xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kortlægning af den islandske model – Familie, venner og fritid som beskyttende faktorer for unges rusmiddelbrug

Rapporten indeholder en kortlægning af den eksisterende litteratur omhandlende den islandske model. Kortlægningen har et særligt fokus på at undersøge, hvorledes beskyttende faktorer i den islandske model er relateret til unges rusmiddelbrug (herunder alkohol, tobak og andre nikotin-produkter samt hash og hårdere stoffer) inden for domænerne familie, venner og fritid.

VIDEN OG INSPIRATION 24 JUN 2021

Rapporten henvender sig til kommuner, beslutningstagere og andre, der interesserer sig for, hvordan det gode ungeliv kan styrkes, hvor rusmidler spiller en markant mindre rolle i unges liv.

Rapporten er udarbejdet som en del af indsatsen ”Fælles om ungelivet,” hvor Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Trygfonden og de fem pilotkommuner Odder, Sorø, Gentofte, Aalborg og Silkeborg arbejder for at skabe rammerne for et ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en lige så markant rolle, som de gør i dag.