xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny evidensbaseret retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår.

ANBEFALINGER 06 JUL 2021

Op i mod 280.000 danskere har fået konstateret diabetes. Sygdommen gør, at de er i risiko for at udvikle komplikationer i form af forandringer i blodkar og nerver. Personer med diabetes har derfor særlig risiko for at udvikle fodsår. Mellem 15% og 25% af alle patienter med diabetes vil på et tidspunkt udvikle et fodsår. Sårene kan udvikle sig til alvorlige infektioner i bløddelene eller knoglerne, der kan være vanskelige at behandle og kan lede til amputationer.

Retningslinjen fokuserer på undersøgelse og behandling, der kan fremme sårheling og mindske risikoen for amputationer hos patienter med diabetiske fodsår. Retningslinjen indeholder anbefalinger for undersøgelse af diabetiske fodsår ved behandling med antibiotika, kompressionsbehandling ved anlæggelse af bandager, trykaflastning af såret, aflastende kirurgi, træning, telemedicinsk kontrol samt behandling med negativ trykbandage hvor man skaber et undertryk i sårområdet ved hjælp af en pumpe.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af udrednings- og behandlingsforløbet for patienter med diabetiske fodsår, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser mv. på området.

Med publicering af den nye retningslinje udgår en tidligere retningslinje om diabetiske fodsår fra 2013, da den ikke er udarbejdet efter de evidensbaserede metoder, som Sundhedsstyrelsen bruger i dag. Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinje for personer med diabetiske fodsår fra 2013 udgår ligeledes, da retningslinjen ikke understøttes af den nye NKR fra 2021.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår (pdf)

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Quick guide (english version)

Kommissorium

Kommissorium

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

Metaanalyser og risk of bias
PIRO 1 (Mikrobiologisk diagnostik, pdf)

PIRO 1 (Mikrobiologisk diagnostik, RevMan5)

PIRO 1 (Mikrobiologisk diagnostik bivirkninger, pdf)

PIRO 1 (Mikrobiologisk diagnostik bivirkninger, RevMan5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (RevMan5)

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur

Flowcharts

Se desuden

National klinisk retningslinje fra 2013 (historisk dokument)

Visitationsretningslinje fra 2013 (historisk dokument)