xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Organiseringen af biokemisk screening af nyfødte

ANBEFALINGER, NOTATER 24 NOV 2021

Det danske nationale program for neonatal biokemisk screening er velfungerende og effektivt. Det bygger på årtiers opbygning og videreudvikling af et organisatorisk system med et tæt samarbejde mellem Statens Serum Institut og fødeafdelingerne om en logistik kompleks opgave. Dette logistiske system udgør et finmasket sikkerhedsnet, som sikrer, at alle nyfødte får tilbud om biokemisk screening, at det opdages, hvis en prøve går tabt, og at der reageres hurtigt, hvis prøven skal tages om eller er positiv. Med den nuværende organisering har screeningsprogrammet en meget høj tilslutning på 99% af alle nyfødte.

Af patientsikkerhedsmæssige hensyn anbefaler Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut derfor fortsat, at den neonatale biokemiske screening varetages af regionerne med størst mulig centralisering i hospitalsregi, når det gælder prøveopsamling for hælblodprøven og kontrol af, at alle nyfødte får taget denne prøve samt reaktion, hvis noget ikke er normalt.

Notat om organiseringen af neonatal biokemisk screening af nyfødte (PKU-prøve eller hælblodprøve)