xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Stemmer fra praksisfeltet - Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats

Denne antologi er en unik samling af 16 artikler, der er skrevet af projektdeltagere/-ledere i de kommuner, der deltog i satspuljen "Tidlig indsats for sårbare familier", som blev afsluttet 30. juni 2021.

VIDEN OG INSPIRATION 26 NOV 2021

De deltagende kommuner har fået til opgave at skrive om lige præcis det, som de har lyst til at give videre som vidnesbyrd for det, der er foregået i deres kommune i de 3½ år, projektet har løbet. Det er der kommet spændende artikler ud af, som forhåbentlig kan inspirere andre kommuner til at sætte fokus på den tidlige indsats’ betydning for familiernes sundhed og trivsel og på betydningen af den tværprofessionelle indsats, når familier skal tilbydes den rette indsats i rette tid af de rigtige professionelle samarbejdspartnere.

Håbet er, at antologien vil kunne give sundhedsplejersker, ledere, studerende, fagfolk, politikere og andre interesserede et indblik i, hvordan der med udgangspunkt i universelle ydelser kan arbejdes med særlige indsatser for de kommende forældre og spæd- og småbørnsfamilier, der har behov for en tidlig og hurtig indsats som et forebyggende element i familiens og især barnets trivsel og udvikling.

Indhold

Effekt af graviditetsbesøg og 15-18 mdrs.-besøg

Graviditetsbesøg/familiebesøg – hvilken effekt har det for familierne?

Værdiskabelse ved graviditetsbesøget

Graviditetsbesøg til alle

Erfaringer med 15-18 månedersbesøg i sundhedsplejen

Den nødvendige systematik

Kendte barrierer for rekruttering til COS-P kræver nye svar

Udvidet sundhedspleje – en fælles tværfaglig tidlig indsats

Tidlig indsats har startet en positiv bevægelse

Projektet lykkes i tværfagligt samarbejde

Et levende projekt

Tidlig indsats i det tværfaglige arbejde
– robuste og velfungerende samarbejdsmodeller

Da familieafdeling og sundhedspleje gik sammen
– optimering af den tidlige opsporing

Sundhed og synergi – når tværfagligt samarbejde går op i en højere enhed

Når rettidige forebyggende tværfaglige indsatser gør en forskel

Tværfaglighed
– når sundhedsplejersker og pædagogisk personale arbejder sammen

At være på besøg i – og sammen med en anden faglighed

Tværfagligt samarbejde, der skaber tryghed

Hvordan lykkes et stort, tværfagligt projekt?

Et fælles sprog for alle
– erfaringer med ADBB metoden i praksis