xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig indsats for sårbare familier - afsluttende evaluering

Evaluering af puljen Tidlig indsats for sårbare familier (2017-2020)

01 OKT 2021

Som led i satspuljeaftalen for 2017- 2020 på sundhedsområdet inviterede Sundhedsstyrelsen i september 2017 landets kommuner til at indsende ansøgninger om deltagelse i projekter, der skal mindske ulighed i sundhed og negativ social arv gennem en styrket sundhedsplejeindsats over for sårbare og udsatte børn og familier.

Arbejdet med puljen sluttede i juni 2021.

Tidlig indsats for sårbare familier. Afsluttende evalueringsrapport (oktober 2021)

Øvrige materialer vedrørende puljen

Antologi

16 artikler, der er skrevet af projektdeltagere/-ledere i de kommuner, der deltog i satspuljen Tidlig indsats for sårbare familier.

Stemmer fra praksisfeltet - Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats (november 2021)

Midtvejsevaluering

Midtvejsevaluering, Tidlig indsats for sårbare familier (september 2019)

Afdækningsrapport

Afdækningsrapport af kommunernes indsats overfor sårbare og udsatte familier: 

Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser (august 2017)