xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undervisningsmateriale til forebyggelse af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen

Få inspiration og viden til hvordan du arbejder med at forebygge voldsomme episoder og udadreagerende adfærd. Materialet er udgivet som et led i udmøntningen af ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’.

VIDEN OG INSPIRATION 26 MAJ 2021

Forebyggelse handler om alt det, der bidrager til, at både borgere og medarbejdere trives og er trygge. I nedenstående dilemmafilm kan du se og reflektere over et praksisnært dilemma, der knytter sig til forebyggelse af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. 

Dilemmafilmen indgår i slideserien ”Guide: Sådan kommer I godt i gang med forebyggelse”, der med afsæt i anbefalingerne indeholder faglig viden, metoder og refleksionsøvelser. Præsentationer kan bruges af faglige ledere, demenskoordinatorer og undervisere til at sætte fokus og understøtte arbejdet med anbefalingerne i praksis.