xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Undervisningsmateriale til håndtering af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen

Få inspiration og viden til hvordan du arbejder med at håndtere voldsomme episoder og udadreagerende adfærd. Materialet er udgivet som et led i udmøntningen af ’Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen’.

VIDEN OG INSPIRATION 26 MAJ 2021

Selvom man arbejder systematisk med forebyggelse, er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvordan de skal og kan forholde sig, hvis en voldsom episode opstår, så der kan sikres mest mulig tryghed i situationen for både dem selv og borgeren. I nedenstående dilemmafilm kan du se og reflektere over et praksisnært dilemma, der knytter sig til håndtering af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. 

 

Dilemmafilmen indgår i slideserien ”Guide: Sådan kommer I godt i gang med håndtering”, der med afsæt i anbefalingerne indeholder faglig viden, metoder og refleksionsøvelser. Præsentationer kan bruges af faglige ledere, demenskoordinatorer og undervisere til at sætte fokus og understøtte arbejdet med anbefalingerne i praksis.