xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kiropraktorers anvendelse af røntgenapparater

Vejledning om anvendelse af røntgenapparater målrettet kiropraktorklinikker og andre steder, hvor der udføres røntgenoptagelser af skelettet

ANBEFALINGER 18 JUN 2021

Formålet med vejledningen er at bidrage til, at reglerne for anvendelse af røntgenapparater hos kiropraktorer opfyldes. Reglerne skal sikre, at brug af strålekilder er berettiget og optimeret, og at dosis begrænses.

Indhold

 1. Strålebeskyttelsesprincipper
 2. Ansvarsfordeling 
 3. Særlige kompetencer
 4. Krav til personales viden, færdigheder og kompetencer 
 5. Tilladelse og registrering 
 6. Sikkerhedsvurdering
 7. Afskærmning 
 8. Strålebeskyttelse ved røntgenoptagelser
 9. Dosisovervågning 
 10. Fortegnelser
 11. Undersøgelser og procedurer 
 12. Kontroller, eftersyn og optimering
 13. Kvalitetssikring og audit 
 14. Afmelding og bortskaffelse 
 15. Uheld og hændelser 
 16. Tilsyn 
 17. Love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. 

Vejledningen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, der varetager myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.