xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for svangreomsorgen

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger samt til sundhedsfaglige ledere, administratorer og beslutningstagere.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 01 SEP 2022

Bogen giver en detaljeret beskrivelse af konsultationsarbejdet fra første graviditetsundersøgelse til undersøgelsen af moderen 8 uger efter fødslen. De gennemgående principper i anbefalingerne er, at graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og at der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov.

Sundhedsvæsenets indsats i svangreomsorgen retter sig mod den gravide, far/partner og barnet. Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

316 sider

PDF (version 4)

Anbefalinger for svangreomsorgen, version 4 (august 2022)

Trykt udgave (version 3) - med retteblad

Bestil trykt udgave (version 3, september 2021) hos Komiteen for Sundhedsoplysning (pris 199 kr. inkl. moms) 

Retteblad til trykt version

Bemærk, at der i august 2022 er udgivet et retteblad (PDF) til den trykte version: 

Retteblad til Anbefalinger for svangreomsorgen (version 3)

Rettebladet omhandler '6.7 Celleprøve fra livmoderhalsen (smear)'

Afsnit 

 • 1. Indledning
  • Baggrund og principper for svangreomsorgen
  • Principperne for svangreomsorgen
  • Livsperspektivet – 9 måneder med betydning for hele livet
  • Familieperspektivet
  • Samarbejdet med de kommende forældre
  • Den generelle udvikling i Danmark
  • Perinatal, neonatal og maternel dødelighed
  • Social ulighed i reproduktiv sundhed
 • 2. Tilrettelæggelse af svangreomsorgen
  • Generelt
  • Organisering
  • Et differentieret tilbud
  • Ansvar og koordinering
  • Faggrupper og opgaver
  • Valg af fødested
  • Organisering af det sundhedsfaglige tilbud i barselsperioden
  • Kommunikationsredskaber
 • 3. Kontakter før, under og efter graviditet
  • Prækonceptionel rådgivning
  • Grundforløbet i graviditeten
  • Individualisering af graviditetsforløbet
  • Former for kontakt
  • Indhold i konsultationerne
  • Første konsultation i almen praksis – uge 6-10
  • Første jordemoderkonsultation – uge 10-15
  • Jordemoderkonsultation – uge 21
  • Konsultation i almen praksis – uge 25
  • Jordemoderkonsultation – uge 29
  • Konsultation i almen praksis – uge 32
  • Jordemoderkonsultation – uge 35-36
  • Jordemoderkonsultation – uge 37
  • Jordemoderkonsultation – uge 39
  • Jordemoderkonsultation – uge 41
  • Henvisning til læge på obstetrisk afdeling
  • Efter fødslen
  • Konsultation 2.-3.-dagen efter fødslen
  • Undersøgelse i almen praksis 8 uger efter fødslen
 • 4. Sårbare og socialt udsatte gravide
  • En særlig indsats er nødvendig
  • Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
  • Tilrettelæggelse af indsatsen
  • En fleksibel indsats med grundforløb og en bred palet af supplerende tilbud
  • Særlige grupper af sårbare og socialt udsatte gravide
 • 5. Levevis og risikofaktorer af betydning for graviditeten
  • Kost og kosttilskud
  • Fysisk aktivitet
  • Seksualitet
  • Arbejdsmiljø
  • Skadelige miljøstoffer
  • Lægemidler
  • Rygning
  • Alkohol
  • Euforiserende stoffer/narkotika
 • 6. Undersøgelse og vurdering af den gravide
  • Terminsfastsættelse
  • Vægt og vejning
  • Blodtryk
  • Urinundersøgelse
  • Gynækologisk undersøgelse
  • Tilvækst og fosterstilling
  • Celleprøve fra livmoderhalsen (smear)
 • 7. Blodsygdomme og immunforsvarsreaktioner
  • Anæmi
  • RhD (rhesus)-immunisering
  • Hæmoglobinopatier
  • Graviditetskomplikationer associeret til arvelig eller erhvervet trombofili
 • 8. Graviditet og infektioner
  • Forebyggelse af infektioner inden graviditet
  • Forebyggelse af infektioner under graviditet
  • Forebyggende behandling ved eksposition under graviditet
  • Screening ved første graviditetskonsultation i almen praksis
  • Undersøgelse ud fra eksposition eller sygdomstegn i graviditeten
  • Asymptomatisk bakteriuri
  • Bakteriel vaginose
  • COVID-19
  • Cytomegalovirus (CMV)
  • Denguefeber
  • Gonoré
  • Gruppe B-streptokokker (GBS)
  • Hepatitis B-virusinfektion (HBV)
  • Hepatitis C-virusinfektion (HCV)
  • Herpes simplex virus
  • Hiv-infektion
  • Influenza og andre lungeinfektioner
  • Klamydia
  • Listeriose
  • Malaria
  • MRSA
  • Parvovirus B19 (lussingesyge)
  • Q-feber
  • Røde hunde (rubella)
  • Skoldkopper (varicella)
  • Syfilis
  • Toxoplasmose (haresyge)
  • Urinvejsinfektioner
  • Zika
 • 9. Obstetriske problemstillinger
  • Blødning
  • Graviditetskvalme, opkastninger og hyperemesis gravidarum
  • Flerfoldsgraviditeter
  • Tidlig fødsel
  • Gestationel diabetes mellitus
  • Præeklampsi og andre hypertensive tilstande i graviditeten
  • Graviditetsrelaterede lænde- og bækkensmerter
  • Leverbetinget graviditetskløe
  • Mindre liv
  • Overbårenhed (graviditas prolongata)
  • Overvægt
 • 10. Fødsels- og forældreforberedelse
  • Tilrettelæggelse af fødselsog forældreforberedende kurser
  • Fødsels- og forældreforberedelsens indhold
 • 11. Fødslen
  • Generelt
  • Den vaginale fødsel
  • Kejsersnit (sectio)
  • Tiden lige efter fødslen
  • Hjemmefødsler
  • Færdighedstræning
 • 12. Observation og behandling af den nyfødte
  • Undersøgelse af den nyfødte efter fødslen
  • Måling af navlesnors-pH
  • K-vitamin
  • Anmeldelse af fødslen m.v.
  • Screening af nyfødte
  • Hypoglykæmi
  • Gulsot (icterus)
  • Børn med særlig risiko for udvikling af allergisk sygdom
  • Intrauterin og neonatal infektion
  • Hepatitis B-vaccination af nyfødte
  • Blodtype-immunisering
  • Genoplivning af nyfødte
 • 13. Barselsperioden
  • Barselsperiodens vigtigste elementer
  • Barnets ernæring
  • Sundhedsvæsenets opgaver i barselsperioden
  • Opgaver på fødeafdelingen efter fødslen
  • Basistilbud fra fødeafdelingen efter udskrivelse
  • Basistilbud fra kommunen efter fødslen
  • Almen praksis’ opgaver
 • 14. Psykologiske aspekter
  • Normal psykologisk udvikling
  • Psykologiske problemstillinger og belastningsreaktioner
  • Psykiske lidelser
  • Forældre, der mister et barn
 • Bilag 1: Relevant lovgivning vedr. sårbare og udsatte gravide/familier
 • Bilag 2: Spørgeguide om alkohol og evt. intervention
 • Bilag 3: Kvindelig omskæring
 • Bilag 4: Måling af blodtryk
 • Bilag 5: PUQE-score
 • Bilag 6: Klinisk undersøgelse for medfødt hofteluksation
 • Bilag 7: Medlemmer af arbejdsgrupper og referencegruppe samt andre bidragsydere
 • Forkortelser
 • Register

 

Versioner

Version 4, august 2022: Ændringer af betydning i forhold til version 3: Side 53, figur 3.2 Struktur for svangreomsorgen: Her er sidste linje i første spalte rettet til: “Etableringsbesøg senest 7 dage efter udskrivelse, hvis indlagt længere end 72 timer”. Side 132, afsnit 6.7 Celleprøve fra livmoderhalsen. Version 4 findes kun som PDF. I forhold til den trykte version 3 er der udgivet et retteblad

Version 3: 15. september 2021, redaktion afsluttet august 2021 - erstatter anbefalingerne fra 2013

Version 2: oktober 2013 med rettelse vedr. MFR-vaccination (august 2014) og revideret bilag 4 (september 2014): Graviditet efter MFR-vaccination – rettelse til side 123: Der skal gå 1-3 måneder fra rubella- eller MFR-vaccination til graviditet, jævnfør vaccinens indlægsseddel. Bilag 4 - revideret: kvindelig omskæring (reinfibulation) September 2014: Sundhedsstyrelsen har skærpet de faglige anbefalinger om reinfibulation (sammensyning af omskårne kvinder efter fødsler). Anbefalingerne trådte i kraft den 1. september 2014.

Version 1: 2009