xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for svangreomsorgen

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger samt til sundhedsfaglige ledere, administratorer og beslutningstagere.

ANBEFALINGER 01 SEP 2022

Bogen giver en detaljeret beskrivelse af konsultationsarbejdet fra første graviditetsundersøgelse til undersøgelsen af moderen 8 uger efter fødslen. De gennemgående principper i anbefalingerne er, at graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og at der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov.

Sundhedsvæsenets indsats i svangreomsorgen retter sig mod den gravide, far/partner og barnet. Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

316 sider

PDF (version 4)

Anbefalinger for svangreomsorgen, version 4 (august 2022)

Trykt udgave (version 3) - med retteblad

Bestil trykt udgave (version 3, september 2021) hos Komiteen for Sundhedsoplysning (pris 199 kr. inkl. moms) 

Retteblad til trykt version

Bemærk, at der i august 2022 er udgivet et retteblad (PDF) til den trykte version: 

Retteblad til Anbefalinger for svangreomsorgen (version 3)

Rettebladet omhandler '6.7 Celleprøve fra livmoderhalsen (smear)'

Afsnit 

 • 1. Indledning
  • Baggrund og principper for svangreomsorgen
  • Principperne for svangreomsorgen
  • Livsperspektivet – 9 måneder med betydning for hele livet
  • Familieperspektivet
  • Samarbejdet med de kommende forældre
  • Den generelle udvikling i Danmark
  • Perinatal, neonatal og maternel dødelighed
  • Social ulighed i reproduktiv sundhed
 • 2. Tilrettelæggelse af svangreomsorgen
  • Generelt
  • Organisering
  • Et differentieret tilbud
  • Ansvar og koordinering
  • Faggrupper og opgaver
  • Valg af fødested
  • Organisering af det sundhedsfaglige tilbud i barselsperioden
  • Kommunikationsredskaber
 • 3. Kontakter før, under og efter graviditet
  • Prækonceptionel rådgivning
  • Grundforløbet i graviditeten
  • Individualisering af graviditetsforløbet
  • Former for kontakt
  • Indhold i konsultationerne
  • Første konsultation i almen praksis – uge 6-10
  • Første jordemoderkonsultation – uge 10-15
  • Jordemoderkonsultation – uge 21
  • Konsultation i almen praksis – uge 25
  • Jordemoderkonsultation – uge 29
  • Konsultation i almen praksis – uge 32
  • Jordemoderkonsultation – uge 35-36
  • Jordemoderkonsultation – uge 37
  • Jordemoderkonsultation – uge 39
  • Jordemoderkonsultation – uge 41
  • Henvisning til læge på obstetrisk afdeling
  • Efter fødslen
  • Konsultation 2.-3.-dagen efter fødslen
  • Undersøgelse i almen praksis 8 uger efter fødslen
 • 4. Sårbare og socialt udsatte gravide
  • En særlig indsats er nødvendig
  • Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
  • Tilrettelæggelse af indsatsen
  • En fleksibel indsats med grundforløb og en bred palet af supplerende tilbud
  • Særlige grupper af sårbare og socialt udsatte gravide
 • 5. Levevis og risikofaktorer af betydning for graviditeten
  • Kost og kosttilskud
  • Fysisk aktivitet
  • Seksualitet
  • Arbejdsmiljø
  • Skadelige miljøstoffer
  • Lægemidler
  • Rygning
  • Alkohol
  • Euforiserende stoffer/narkotika
 • 6. Undersøgelse og vurdering af den gravide
  • Terminsfastsættelse
  • Vægt og vejning
  • Blodtryk
  • Urinundersøgelse
  • Gynækologisk undersøgelse
  • Tilvækst og fosterstilling
  • Celleprøve fra livmoderhalsen (smear)
 • 7. Blodsygdomme og immunforsvarsreaktioner
  • Anæmi
  • RhD (rhesus)-immunisering
  • Hæmoglobinopatier
  • Graviditetskomplikationer associeret til arvelig eller erhvervet trombofili
 • 8. Graviditet og infektioner
  • Forebyggelse af infektioner inden graviditet
  • Forebyggelse af infektioner under graviditet
  • Forebyggende behandling ved eksposition under graviditet
  • Screening ved første graviditetskonsultation i almen praksis
  • Undersøgelse ud fra eksposition eller sygdomstegn i graviditeten
  • Asymptomatisk bakteriuri
  • Bakteriel vaginose
  • COVID-19
  • Cytomegalovirus (CMV)
  • Denguefeber
  • Gonoré
  • Gruppe B-streptokokker (GBS)
  • Hepatitis B-virusinfektion (HBV)
  • Hepatitis C-virusinfektion (HCV)
  • Herpes simplex virus
  • Hiv-infektion
  • Influenza og andre lungeinfektioner
  • Klamydia
  • Listeriose
  • Malaria
  • MRSA
  • Parvovirus B19 (lussingesyge)
  • Q-feber
  • Røde hunde (rubella)
  • Skoldkopper (varicella)
  • Syfilis
  • Toxoplasmose (haresyge)
  • Urinvejsinfektioner
  • Zika
 • 9. Obstetriske problemstillinger
  • Blødning
  • Graviditetskvalme, opkastninger og hyperemesis gravidarum
  • Flerfoldsgraviditeter
  • Tidlig fødsel
  • Gestationel diabetes mellitus
  • Præeklampsi og andre hypertensive tilstande i graviditeten
  • Graviditetsrelaterede lænde- og bækkensmerter
  • Leverbetinget graviditetskløe
  • Mindre liv
  • Overbårenhed (graviditas prolongata)
  • Overvægt
 • 10. Fødsels- og forældreforberedelse
  • Tilrettelæggelse af fødselsog forældreforberedende kurser
  • Fødsels- og forældreforberedelsens indhold
 • 11. Fødslen
  • Generelt
  • Den vaginale fødsel
  • Kejsersnit (sectio)
  • Tiden lige efter fødslen
  • Hjemmefødsler
  • Færdighedstræning
 • 12. Observation og behandling af den nyfødte
  • Undersøgelse af den nyfødte efter fødslen
  • Måling af navlesnors-pH
  • K-vitamin
  • Anmeldelse af fødslen m.v.
  • Screening af nyfødte
  • Hypoglykæmi
  • Gulsot (icterus)
  • Børn med særlig risiko for udvikling af allergisk sygdom
  • Intrauterin og neonatal infektion
  • Hepatitis B-vaccination af nyfødte
  • Blodtype-immunisering
  • Genoplivning af nyfødte
 • 13. Barselsperioden
  • Barselsperiodens vigtigste elementer
  • Barnets ernæring
  • Sundhedsvæsenets opgaver i barselsperioden
  • Opgaver på fødeafdelingen efter fødslen
  • Basistilbud fra fødeafdelingen efter udskrivelse
  • Basistilbud fra kommunen efter fødslen
  • Almen praksis’ opgaver
 • 14. Psykologiske aspekter
  • Normal psykologisk udvikling
  • Psykologiske problemstillinger og belastningsreaktioner
  • Psykiske lidelser
  • Forældre, der mister et barn
 • Bilag 1: Relevant lovgivning vedr. sårbare og udsatte gravide/familier
 • Bilag 2: Spørgeguide om alkohol og evt. intervention
 • Bilag 3: Kvindelig omskæring
 • Bilag 4: Måling af blodtryk
 • Bilag 5: PUQE-score
 • Bilag 6: Klinisk undersøgelse for medfødt hofteluksation
 • Bilag 7: Medlemmer af arbejdsgrupper og referencegruppe samt andre bidragsydere
 • Forkortelser
 • Register

 

Versioner

Version 4, august 2022: Ændringer af betydning i forhold til version 3: Side 53, figur 3.2 Struktur for svangreomsorgen: Her er sidste linje i første spalte rettet til: “Etableringsbesøg senest 7 dage efter udskrivelse, hvis indlagt længere end 72 timer”. Side 132, afsnit 6.7 Celleprøve fra livmoderhalsen. Version 4 findes kun som PDF. I forhold til den trykte version 3 er der udgivet et retteblad

Version 3: 15. september 2021, redaktion afsluttet august 2021 - erstatter anbefalingerne fra 2013

Version 2: oktober 2013 med rettelse vedr. MFR-vaccination (august 2014) og revideret bilag 4 (september 2014): Graviditet efter MFR-vaccination – rettelse til side 123: Der skal gå 1-3 måneder fra rubella- eller MFR-vaccination til graviditet, jævnfør vaccinens indlægsseddel. Bilag 4 - revideret: kvindelig omskæring (reinfibulation) September 2014: Sundhedsstyrelsen har skærpet de faglige anbefalinger om reinfibulation (sammensyning af omskårne kvinder efter fødsler). Anbefalingerne trådte i kraft den 1. september 2014.

Version 1: 2009