xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have/udvikle type 2-diabetes

Med den nationale diabeteshandlingsplan blev der med initiativ 3 ’Målrettet opsporing af type 2-diabetes’ afsat midler til, at kommuner kunne afprøve en model for rettidig og systematisk opsporing af personer med højrisiko for at have eller udvikle type-2 diabetes.

EVALUERINGER 25 NOV 2022

Sundhedsstyrelsen udarbejdede ’Anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne’ . Anbefalingerne blev i oktober 2018 offentliggjort sammen med puljeopslaget ’Målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have eller udvikle type 2-diabetes’.

Puljen blev udmøntet til iværksættelse af initiativer, der har til formål at sikre en målrettet identifikation af mennesker med højrisiko for at have eller udvikle type 2-diabetes med udgangspunkt i anbefalingerne. Der har været tilknyttet ekstern evaluator, som har evalueret puljen.

Evaluering af målrettet opsporing af mennesker med høj risiko for at have/udvikle type 2-diabetes

Se desuden

Anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes i kommunerne

Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020

Læs om satspuljen

Versioner

Version 3: november 2022

Rapporten er blevet justeret, da 2. version indeholdt registrerede ændringer.

Version 2: september 2022

Følgende er blevet justeret:

Københavns Kommune

• Afsnit 3.1 Beskrivelsen af projektet er simplificeret, så der nu tages afsæt i det projekt, der var tilpasset og tilrettelagt ved igangsættelsen.
• Figur 1 Er opdateret jf. det gennemførte projekt.
• Figur 2 Er opdateret med yderligere fire borgere, som blev henvist fra egen læge.

Mariagerfjord Kommune
• Afsnit 3.2.4 Indsatsen er specificeret og Figur 3 tilsvarende opdateret.
• Afsnit 3.2.5 Resultater er ændret og specificerer at Mariagerfjord kommune har genereret sparsomme kvantitative data.
• Figur 3 Er opdateret.

Generelt
• Afsnit 4 Nuancering tilføjet vedr. fordelene ved fordele ved sundhedsfaglighed hos opsporende og motiverende personale.

Version 1: juli 2022