xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagligt oplæg til en 10-årsplan

Fagligt oplæg til en 10-årsplan: Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

FAGLIGT OPLÆG 14 JAN 2022

I det faglige oplæg præsenteres anbefalinger, som skal danne grundlaget for en ambitiøs og langsigtet plan, som skal løfte den samlede indsats på tværs af sektorer, både i forhold til mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Det faglige oplæg skal udgøre det faglige grundlag for regeringens udspil til en samlet 10-årsplan for udvikling af psykiatrien.

Det faglige oplæg tager udgangspunkt i et ønske om at forbedre livskvaliteten og tilværelsen for den enkelte med en psykisk lidelse. Målet er længere og bedre liv for det enkelte menneske i respekt for den enkeltes og de pårørendes ønsker og valg. Som det første af sin slags, favner oplægget både mental sundhedsfremme og indsatsen til mennesker med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser i både let, moderat og svær grad.

I det faglige oplæg præsenteres ni væsentlige temaer, og inden for hvert tema beskrives udfordringer og anbefalinger til bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser. Anbefalingerne dækker både de indsatser, der har særlig høj prioritet og som kan sættes i værk på kort sigt, og de indsatser, som gradvist kan rulles ud over den samlede 10-årige periode.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet det faglige oplæg i samarbejde med Socialstyrelsen. Styrelserne har løbende indhentet rådgivning fra en tværgående følgegruppe og fire faglige arbejdsgrupper, med bred repræsentation fra myndigheds- og administrativt niveau, faglige selskaber og organisationer samt patientorganisationer.

Materiale

Fagligt oplæg til en 10-årsplan

Fagligt oplæg til en 10-årsplan

207 sider

 1. Baggrund 6
 2. Resumé 8
 3. Samlede anbefalinger 20
 4. Begreber 32
 5. Hidtidige indsatser 40
 6. Status på området 50
 7. Udfordringer og muligheder 66
 8. Lighed og afstigmatisering 82
 9. Viden, udvikling og stærke faglige miljøer 92
 10. Mental sundhedsfremme 100
 11. Børn og unge 108
 12. Tidlige indsatser for voksne 122
 13. Udredning og behandling 130
 14. Retspsykiatri 152
 15. Socialpsykiatrien 160
 16. Sammenhæng 174
 17. Referenceliste 18

 
Bilag

Læs bilagsrapporten

118 sider

 

Pixiudgave

Kort version af det faglige oplæg:

Pixiudgave

Pixiudgave (engelsk)

23 sider

 1. Baggrund 
 2. Udfordringer og muligheder i indsatsen
 3. Samlede anbefalinger