xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Implementering af national screening af nyfødte for SMA (Spinal muskelatrofi)

NOTATER 05 DEC 2022

Implementering af national screening af nyfødte for SMA – meddelelse til hospitalerne og SSI (2023) (5. december 2022)

 • Effekten af screeningen for SMA
 • Organiseringen af screening af nyfødte for SMA
 • Obstetriske afdelingers ansvar for information, prøvetagning mv.
 • Statens Serum Instituts ansvar for screeningsanalysen, svarafgivelse mv. 
 • Neuropædiatriske afdelinger på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospitals ansvar for klinisk udredning, behandling og opfølgning af børn med SMA
 • Regionale klinisk genetiske afdelingers ansvar for genetisk rådgivning og eventuel testning af forældre til nyfødte med SMA
 • Monitorering

 

Implementering af national screening af nyfødte for SMA – meddelelse til almen praksis og sundhedsplejerskerne (2023) (5. december 2022)

 • Organiseringen af screening af nyfødte for SMA
 • Nyfødte med SMA
 • Genetisk rådgivning og evt. testning af forældre og søskende
 • Generel information til forældre om hælblodprøven og screening af nyfødte for SMA