xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Statusrapport for de nationale screenings­programmer for kræft

I rapporten er der samlet erfaringer med de tre screeningsprogrammer på kræftområdet for henholdsvis tarmkræft, brystkræft og livmoderhalskræft. Det er første gang, der gøres samlet status på programmernes indhold og effekt.

ANALYSER 29 NOV 2022

I statusrapporten ses blandt andet på målgruppens deltagelse i screeningsprogrammerne, overholdelse af fastsatte tidsfrister samt hvad screeningstestene finder.

I rapporten foreslås endvidere relevante indsatser, der kan bidrage til at forbedre programmerne fremadrettet.

Sundhedsstyrelsen planlægger fremadrettet at udsende statusrapport for de nationale screeningsprogrammer for kræft hvert andet år.

Statusrapport for de nationale screeningsprogrammer for kræft

Om kræftscreeningsprogrammerne

I Danmark har vi nationale screeningsprogrammer for livmoderhalskræft, brystkræft og tarmkræft.

 

Formålet med screeningsprogrammerne er at finde kræft i tidligt stadie eller forstadier til kræft.

 

Screening for brystkræft tilbydes alle kvinder mellem 50 og 69 år (siden 2009), screening for livmoderhalskræft tilbydes alle kvinder mellem 23 og 64 år (siden 2006), mens screening for kræft i tyk- og endetarmen tilbydes alle borgere mellem 50 og 74 år (siden 2014).