xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demenshåndbog: Guide til at nedbringe antipsykotisk medicin til mennesker med demens

Guiden giver inspiration til kommuner, plejecentre og hjemmepleje til arbejdet med at nedbringe brugen af antipsykotika til mennesker med demens.

VIDEN OG INSPIRATION 07 JUL 2023

I guiden finder I viden om brugen af antipsykotisk medicin til mennesker med demens, en procesmodel samt værktøjer til at iværksætte en systematisk indsats til at nedbringe anvendelsen ud fra en række indsatsområder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at principperne for personcentreret omsorg eller andre psykosociale eller socialpædagogiske indsatser anvendes for at forebygge adfærdsmæssige eller psykiske symptomer. Guiden henvender sig til ledere og nøglepersoner i ældreplejen.

Værktøjerne (med undtagelse af skabelonen til værktøj 1 og 2) findes i guiden, men du kan også downloade dem enkeltvis her 

Kapitler

 • Introduktion
 • Pejlemærker
 • Hvorfor er antipsykotika til mennesker med demens problematisk?
 • Hvad er alternativerne til antipsykotika?
 • Det tværgående samarbejde
 • Fire trin til at nedbringe forbruget af antipsykotika
 • TRIN 1: Kortlæg egen praksis
 • TRIN 2: Prioriter udfordringer og sæt mål
 • TRIN 3: Beslut tiltag og afprøv i praksis
 • TRIN 4: Evaluer og planlæg næste skridt
 • Værktøjer
 • Litteraturliste

 

Om demenshåndbøgerne

Håndbogen er en del af Sundhedsstyrelsens Demenshåndbøger, der har til formål at give konkrete og praksisnære inputs til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Demenshåndbøgerne er målrettet medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig.

Demenshåndbøgerne skal være med til at understøtte en mere ensartet høj kvalitet af indsatserne på tværs af kommuner og regioner i plejen og omsorgen for mennesker med demens.