xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud

Håndbogen indeholder anbefalinger om bedst mulig hygiejne, som kan forebygge spredning af smitte i dagpleje, vuggestue, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem og SFO’er, hvor mange børn og voksne er samlet hver dag.

ANBEFALINGER, VIDEN OG INSPIRATION, FILM 24 AUG 2023

Håndbogen indeholder anbefalinger om bedst mulig hygiejne, som kan forebygge spredning af smitte i dagpleje, vuggestue, børnehaver, integrerede institutioner, fritidshjem og SFO’er, hvor mange børn og voksne er samlet hver dag.

Håndbogen erstatter ”Hygiejne i dagtilbud – Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed” (2013).

Den nye udgave fokuserer alene på Sundhedsstyrelsens ansvarsområde, nemlig hygiejnens og miljøets betydning for barnets sundhed og trivsel. Den tidligere udgave omfattede en lang række myndigheders regler og retningslinjer for børns sundhed, sikkerhed og trivsel.

Håndbogen er rettet mod sundhedspersonale og pædagoger i kommuner.

Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud - pdf (version 2)

Bestil Håndbog om hygiejne i dagtilbud som trykt version hos Komiteen for Sundhedsoplysning (version 1)

55 sider

Indhold

 • 1. Introduktion
 • 2. Hygiejne
  • 2.1 Håndhygiejne
  • 2.2 Hånddesinfektion for voksne
  • 2.3 Handsker
  • 2.4 Pusleplads
  • 2.5 Bleskift
  • 2.6 Vasketøj
  • 2.7 Toiletter
  • 2.8 Soverum, barnevogne, krybber og sengetøj
  • 2.9 Legetøj
  • 2.10 Køkkenhygiejne, tilberedning og servering af mad
  • 2.11 Særlige opmærksomhedspunkter
 • 3. Indeklima
  • 3.1 Temperaturforhold
  • 3.2 Luftkvalitet
  • 3.3 Lysforhold
  • 3.4 Lydforhold og akustik
  • 3.5 Forureninger i indeklimaet
 • 4. Udemiljø
  • 4.1 Solbeskyttelse
  • 4.2 Vinter og kulde
  • 4.3 Soveseler
  • 4.4 Jorden omkring institutionen
  • 4.5 Sandkassen
  • 4.6 Soppebassiner
  • 4.7 Båltænding
  • 4.8 Dyrehold
  • 4.9 Insektstik
  • 4.10 Rotter og mus
  • 4.11 Skov- og naturbørnehaver
  • 4.12 Håndhygiejne i naturen
 • 5. Rengøring
  • 5.1 Rengøringsmidler
  • 5.2 Smitteveje og sygelighed
 • Register

Versioner

Version 2: august 2023: mindre redaktionelle ændringer

Version 1: juni 2019

 

Spørgsmål og svar til håndbogen

Der er udarbejdet en oversigt over hyppigt stillede spørgsmål (FAQ), der ikke besvares i håndbogen.

Spørgsmålene handler om hygiejne, rengøring, mad og drikkevarer, dyrehold og affaldshåndtering:

FAQ om hygiejne og miljø

Opdateret 5/2 2020, 3. udgave 

Hygiejne

Er anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen et ”kan” eller et ”skal”?
Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er et ”bør”.

Må forældre gå i køkkenskabe, køleskabe og lignende og hente glas eller madvarer til deres barn?
Af hygiejniske grunde er det kun personalet, der må hente ting i køkkenskabe mm.

Hvad er forskellen på at spritte og vaske hænder?
Ved vask med sæbe fjernes snavs og mængden af mikroorganismer nedsættes. Alkohol har generelt en hurtig og dræbende effekt over for bakterier, svampe og visse virus og betragtes som et sikkert middel til huddesinfektion over for mange mikroorganismer.

Kan man anvende stofbleer i stedet for engangsbleer i dagtilbud?
Det er der umiddelbart ikke noget i vejen for. Blot kan de ikke skylles op, men skal lægges i en plastpose, der lukkes for og som forældrenes får med hjem – ligesom ved almindeligt tøj, der er forurenet af urin eller afføring.

Er det tilstrækkeligt at vaske op ved 65°C i opvaskemaskinen?
Under almindelige forhold er det fuldt tilstrækkeligt at vaske op ved 65°C. Er der behov for desinfektion som ved smitsomme sygdomme vaskes op ved 80°C.

Fødevarestyrelsen oplyser på deres hjemmeside:

”Man kan desinficere i en opvaskemaskine med en skyllevandstemperatur på mindst 80°C. Brug af opvaskemaskine med en skyllevandstemperatur på mindst 80°C er erfaringsmæssigt desinficerende og kræver derfor ikke yderligere dokumentation.

Hvis man bruger en opvaskemaskine med en lavere skyllevandstemperatur fx med en længere vaske- eller skylletid, eller med brug af særlig sæbe, skal virksomheden kunne sandsynliggøre, at der opnås den nødvendige desinficerende effekt”.

Hvorfor skal børnene vaske hænder efter spisning?
I forbindelse med spisning kan fingrene være fedtede eller der kan sidde madrester på fingrene.

Hvorledes skal der vaskes op i dagplejen, når der ikke findes en opvaskemaskine?
Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt brug af opvaskemaskine. Såfremt en sådan ikke findes i det dagplejehjemmet, anbefales opvask med varmt vand og opvaskemiddel uden parfume og efterfølgende skoldning med henblik på at eliminere evt. vira og bakterier og afbryde smittevejen.

Hvorfor må der ikke være krydderurter i køkkenet?
Foruden bakterier og svampe i jorden kan der være dyr i planterne. Krydderurter placeres et sted, hvor der ikke laves mad.

Hvorfor afsprittes potten, når der har været trukket en plasticpose ud over den. Er det ikke tilstrækkeligt med afvaskning?
Det anbefales, at potten afvaskes og afsprittes, da det ikke 100 % kan udelukkes, at der kan være små huller i plastikposen eller at posen kan gå i stykker.

”Puder og dyner opbevares adskilt fra hinanden og under tørre ventilerede forhold” s.19, håndbog hygiejne dagtilbud, 2019. Vil det sige, at sengetøj må opbevares udendørs året rundt i krybberne i et uopvarmet læskur?

Sengetøj må ikke opbevares udendørs året rundt i krybber, da det bliver fugtigt med risiko for udvikling af skimmelsvampe. Opbevaring udendørs året rundt lever således ikke op til anbefalingen om tørre, ventilerede forhold.

Rengøring

Må man putte rengøringsmiddel i en blomsterforstøver til rengøring af fx vindueskarme eller lignende?
Nej. Når man bruger en forstøver spredes det rengøringsmiddel, der anvendes, i rummet. Det kan genere andre med sarte slimhinder, specielt børn med astma eller nyligt overstået luftvejsinfektion.

Kan man feje med helt almindelige koste, som ikke vaskes regelmæssigt?
Det anbefales at bruge mopper, der kan vaskes. Ved brug af mopper undgår man, at støvet hvirvles op.

Mad og drikkevarer

Hvor ofte skal kopper med navne på, som anvendes til at drikke i løbet af dagen, gøres ren?
Koppen sættes i opvaskemaskinen mindst en gang dagligt (ved lukketid) – og desuden ved behov.

Hvor ofte skal fælles drikkedunk, hvorfra børnene henter vand i løbet af dagen, rengøres?
Den skal vaskes mindst en gang daglig (ved lukketid) - og ved behov ved tilsmudsning.

Må børnene selv hente vand på toilettet/puslerummet?
Nej, drikkevand må kun tappes i køkkenet.

Dyrehold

Må børn i SFO/fritidshjem og fritidsklubber muge ud hos kaniner?
Ja. Sammen med en voksen kan børn i denne aldersgruppe lære at muge ud. Barnet bør anvende engangshandsker og –forklæde og må ikke anvende lange ærmer. Hænder og arme vaskes grundigt med sæbe efter udført arbejde.

Affaldshåndtering

Hvorledes skal kommunen forholde sig, når børn i dagtilbud deltager i kommunale affaldsindsamlinger?
Det er vigtigt at tilrettelægge affaldsopsamlingen såvel pædagogisk som hygiejnisk omhyggeligt forud for dagen. Små børn skal følges tæt af voksne, og det er vigtigt at tale med børnene om, hvilket affald der skal samles op, og hvilket man skal lade ligge. Fx skal døde dyr, dyreekskrementer, glaskår, cigaretskodder, madaffald og lignende affald med risici for smitteoverførsel blive liggende. De voksne må være meget opmærksomme på at børnene ikke putter ting i munden. Efter affaldsopsamlingen skal der foretages omhyggelig håndhygiejne hos både børn og voksne.

Temperaturen på det varme vand?

Hvorfor står der ikke noget i bogen om temperaturen på det varme vand?
Det er ejendomsadministrationens ansvar, at det varme vand overholder en temperatur, der hindrer vækst af Legionella. Derfor er reglerne ikke omtalt i håndbogen.