xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2023

Denne rapport viser data for forløbstider for kræftpakkeforløb i 2. kvartal 2023. Sundhedsstyrelsen kommenterer på data for forløbstider, som er opgjort af Sundhedsdatastyrelsen.

ANALYSER 31 AUG 2023

I kræftpakkeforløbene har Sundhedsstyrelsen anbefalet, hvor lang tid der bør gå, fra en patient starter i udredning til behandling opstartes (standardforløbstider). Konkrete forhold som f.eks. anden betydende sygdom (komorbiditet), særligt komplicerede sygdomsforløb eller hensyn til patientens eget ønske kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient afviger fra standardforløbstiden.

Monitorering af forløbstider på kræftområdet 2. kvartal 2023

Resultater for 2. kvartal 2023

Data viser, at 77 % af patienter i kræftpakkeforløb på landsplan blev udredt og behandlet inden for de anbefalede forløbstider i 2. kvartal 2023, hvilket er 2 procentpoint lavere end 1. kvartal 2023.
 
På det regionale niveau er andelen af registrerede forløb, der blev gennemført inden for standardforløbstiden, 87 % i Region Nordjylland, 80 % i Region Midtjylland, 79 % i Region Syddanmark, 74 % i Region Hovedstaden og 66 % i Region Sjælland. Andelen af gennemførte forløb inden for standardforløbstiden er faldet i tre regioner og steget i én region sammenlignet med 1. kvartal 2023. 
  • 42.065 patientforløb blev registreret med udredning i et pakkeforløb for kræft i 2. kvartal 2023.
  • I 9.683 forløb blev kræftdiagnosen bekræftet eller der var fortsat begrundet mistanke om kræft.

Se desuden

Se mere hos Sundhedsdatastyrelsen