xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Narkotika­kriminalitet, narkotika­beslaglæggelse og stofmarkedet 2023

Narkotikasituationen i Danmark - delrapport 5

19 JUN 2023

Rapporten omhandler sigtelser og overtrædelser af narkotikalovgivningen og færdselsloven, samt omfanget af beslaglæggelse af de illegale stoffer.

Hertil giver delrapporten en oversigt over de illegale stoffer på markedet med hensyn til koncentration og indholdsstoffer, herunder de nye misbrugsstoffer på markedet.

Indhold

 • 1. Sigtelser for overtrædelser af narkotikalovgivningen
 • 2. Kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer
 • 3. Beslaglæggelser af illegale stofer
 • 4. Indholdsstoffer og stofkoncentration
 • 5. Nye psykoaktive stofer
 • Referenceliste

 

Narkotikakriminalitet, narkotikabeslaglæggelser og stofmarkedet. Narkotikasituationen i Danmark 2023 - delrapport 5

 

Hovedresultater og generelle tendenser

 • Der var i 2022 29.573 anmeldelser med én eller fere sigtelser og 29.078 personer sigtede for overtrædelser af narkotikalovgivningen.
 • Der har i 2022 været en stigning i antallet af politiets beslaglæggelser af særligt kokain og psilocybinholdige svampe. Antallet af kokain-beslaglæggelser er nu på samme niveau som før Coronarestriktionerne blev indført i 2020.
 • Der er ingen indholdsdeklaration på stoferne på markedet, og retskemiske analyser af tabletter, pulver og væsker mv. på markedet viser høje og lave koncentrationer og forskellige stofblandinger. Herudover ses nye psykoaktive stofer, der løbende bliver omfattet af bekendtgørelsen om euforiserende stofer. -
 • På europæisk plan blev i alt 41 nye psykoaktive stofer med misbrugspotentiale indberettet fra EU’s medlemslande igennem 2022, hvilket er lidt færre sammenlignet med i 2021 (52), men på samme niveau som i 2020 (46).
 • I alt er nu aktuelt 930 nye psykoaktive stofer under overvågning i medlemslandene. Til sammenligning var der 350 nye stofer under overvågning i Europa i 2013.
 • Sundhedsstyrelsen vurderer og indstiller løbende nye stofer til optagelse på bekendtgørelsen over euforiserende stofer. Fra januar 2022 til juni 2023, er en lang række nye misbrugspotentielle stofer derfor blevet forbudte eller under risikovurdering i Danmark – enten via indstillinger fra Sundhedsstyrelsen, EUbeslutninger eller via gruppevise forbud. Der er tale om nye stofer af fere forskellige stoftyper, herunder lsd-analoger, benzodiazepiner og det semisyntetiske cannabinoid, HHC.
 • Illegale stofer som amfetamin, kokain og heroin varierer meget i styrke og er ofte tilsat forskellige tilsætningsstofer, der kan påvirke sundhedstilstanden hos de personer der indtager stoferne.
 • I 2022 er renheden af kokain på gadeplan historisk høj med en gennemsnitlig renhed på 73 %. Samtidig er forekomsten af tilsætningsstofer i kokainen historisk lavt.
 • Renheden af det illegale stof MDMA i pulver og på krystalliseret form er generelt på et højt niveau. Desuden har der været tabletter indeholdende en ekstraordinær høj mængde af MDMA. En høj renhed eller stor mængde af MDMA kan medføre at risikoen for forgiftninger stiger. Dette skal også ses i sammenhæng med den store variation i renheden, og dermed uforudsigeligheden ved indtag.
 • En større andel af ecstasytabletterne (>50 pct.) indeholder andre stofer end MDMA og der er påvist opioidet furanylfentanyl, der har en markant anderledes virkning end MDMA, i fere tabletter.
 • Koncentrationen af THC i hash er steget de senere år. En gennemgang af hash i årene fra 2014 viser, at THC-indholdet ligger højt og stabilt og med et gennemsnitsindhold i 2022 på 31 pct., hvilket er betydeligt højere end tidligere. Som med andre stoftyper, ses store variationer i renheden af hash med et spænd i THCkoncentrationen i 2022 fra 17-41 pct.

5 delrapporter

Rapporten er en del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

 

Se alle delrapporter