xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi

Faglig visitationsretningslinje

23 OKT 2023

Denne visitationsretningslinje er rettet mod sundhedsprofessionelle, der er involveret i henvisning, udredning og behandling af patienter med ønske om øvre og/eller nedre kønsmodificerende kirurgisk behandling, som del af den sundhedsfaglige hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Visitationsretningslinjen er ikke en klinisk retningslinje for kønsmodificerende kirurgi, men skal medvirke til at tydeliggøre beslutningsprocessen for tilbud om kønsmodificerende kirurgi samt være et værktøj til at understøtte ensartet visitation og valg af behandling, herunder beskrive samarbejdet mellem de involverede lægespecialer samt præcisere indikationer og kontraindikationer ved nogle af de væsentligste typer af kønsmodificerende kirurgiske indgreb.

Indhold

  1. Introduktion
  2. Visitation til kønsmodificerende kirugi
  3. Kirugiske behandlingsmuligheder
  4. Opfølgning på visitationsretningslinjen
  5. Arbejdsgruppens sammensætning
  6. Bilag

 

Faglig visitationsretningslinje: Øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi