xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Opfølgning på hjerteområdet: status og udfordringer

Sundhedsstyrelsen ønsker fremover at følge hjerteområdet bredt set og vil derfor lave en årlig opfølgning på status og udfordringer på baggrund af faglige konklusioner og anbefalinger formidlet i årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser, der tilsammen dækker store dele af hjerteområdet.

30 MAJ 2023

Derudover inddrages Sundhedsstyrelsens udgivelser samt øvrige rapporter, der afdækker udfordringer på området, fx udgivelser fra patientforeninger, i relevant omfang. Opfølgningen vil have fokus på ensartet og høj kvalitet på tværs af landet, udviklingstendenser samt udfordringer.

Til den årlige opfølgning vil Sundhedsstyrelsen indhente rådgivning fra styrelsens Udvalg for Hjertesygdomme, hvor både faglige eksperter på hjerteområdet, regioner, kommuner og patienter er repræsenteret.

Opfølgning på hjerteområdet

Indhold

 • 1. Videngrundlag
  • 1.1. Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
  • 1.2. Øvrige relevante rapporter
  • 1.3. Manglende viden
  • 1.4. Opgørelsesperiode
 • 2. Status og udfordringer
  • 2.1. Iskæmisk hjertesygdom
  • 2.2. Hjerteklapsygdom
  • 2.3. Hjertesvigt
  • 2.4. Hjerterytmeforstyrrelser
  • 2.5. Hjertestop
  • 2.6. Pacemaker og Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD)
  • 2.7. Rehabilitering ved iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og hjerteklapsygdom
  • 2.8. Hjertesygdom og psykisk sygdom
  • 2.9. Multisygdom
  • 2.10. Ulighed i sundhed
 • 3. Konklusion
 • Referencer