xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rehabilitering på ældreområdet: En analyse af rehabilitering efter servicelovens § 83 a

Hvor stor en andel ældre borgere modtager rehabilitering efter servicelovens § 83 a? Er der forskel på, hvor man bor i landet? Og hvor længe varer rehabiliteringsforløb? Det er nogle af de spørgsmål, som denne analyse belyser.

15 NOV 2023

Analysen præsenterer nye tal, der giver indblik i rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a. Formålet er at belyse den gruppe af borgere, der gennemgår disse forløb.

Analysen afdækker blandt andet:

  • Andel af borgere 65+, som modtager rehabilitering efter SEL §83 a, fordelt på kommuner
  • Varighed af forløbene
  • Forekomst af kroniske lidelser blandt modtagerne af rehabilitering
  • Modtagernes kontakt med øvrigt sundhedsvæsen før og efter rehabiliteringsforløb
  • Andel, der modtager hhv. hjemmehjælp, sygepleje og genoptræning før og efter rehabiliteringsforløb

Analysen henvender sig til alle, som ønsker viden om rehabilitering på ældreområdet. Den er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen og bygger på forskellige datakilder, herunder registerdata og data fra Kommunernes elektroniske omsorgsjournalsystemer (EOJ).

Indhold

1. Introduktion
2. Beskrivelse af rehabiliteringsforløb
2.1 Modtagere af rehabilitering
2.2 Antal af rehabiliteringsforløb
3. Beskrivelse af populationen
3.1 Køn
3.2 Civilstand
3.3 Samboende
3.4 Plejehjem
4. Borgere med kronisk sygdom
5. Kontakt med øvrigt sundhedsvæsen
5.1 Indlæggelser og ambulante besøg
5.2 Forebyggelige sygehusophold
5.3 Almen praksis
6. Kommunale indsatser
6.1 Hjemmehjælp
6.2 Sygepleje
6.3 Genoptræning og vedligeholdelsestræning
7. Dokumentation

Hent analysen