xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Social og geografisk ulighed i sundhedsydelser

Analyse af behov for, adgang til og brug af ydelser i det primære sundhedsvæsen.

ANALYSER 24 AUG 2023

Der er ulighed i sundhed i Danmark. Nogle grupper i befolkningen bliver tidligere syge, får mere sygdom, mærker større konsekvenser af sygdommene og dør tidligere – det er forskelle der blandt andet er socialt bestemt og som samfundet kan gøre noget ved.

Ulighed i sundhed har sine primære årsager uden for sundhedsvæsenet. Det handler om forskel i børns tidlige udvikling, om hvorvidt man afslutter sin skolegang og om man får en uddannelse og et arbejde. Det handler om befolkningssammensætningen i det boligområde, man bor i, og det handler om arbejdsmiljøet i det job, man varetager. Årsager til ulighed handler også om eksponering for alkohol, tobak og usunde fødevarer, der rammer skævt.

I denne rapport belyses social og geografisk ulighed i behov for, adgang til og brug af ydelser hos aktører i det primære sundhedsvæsen. Desuden belyses sammenhængen mellem adgang til og brug af disse ydelser.

I rapporten indgår følgende sundhedsaktører: alment praktiserende læge, vagtlæge og akuttelefon 1813, praktiserende tandlæge og tandplejer, fysioterapeut, psykolog samt kiropraktor.

Indhold

  1. Udannelse og indkomst
  2. Behov for sundhedsydelser
  3. Alment praktiserende læge
  4. Vagtlæge og akuttelefon 1813
  5. Praktiserende tandlæge og tandplejer
  6. Fysioterapeut
  7. Psykolog
  8. Kiropraktor
  9. Sammenfatning på tværs af sundhedsaktører

Læs rapporten her