xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Visitation til integreret behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Faglig visitationsretningslinje

ANBEFALINGER 08 SEP 2023

Mennesker, som har en psykisk lidelse og samtidig er afhængige af rusmidler, får fra 1. september 2024 et nyt, samlet behandlingstilbud. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen udarbejdet en retningslinje for, hvem der er målgruppen for regionernes nye tilbud.

Visitation til integreret behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik

Indhold

 • 1. Introduktion
  • 1.1. Baggrund
  • 1.2. Formål
  • 1.3. Litteraturhåndtering
  • 1.4. Rets- og regelgrundlag
 • 2. Organisering af udredning og behandling til mennesker med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik
  • 2.1. No wrong door-princippet
  • 2.2. Behandlingsforløb
  • 2.3. Koordinering før, under og efter integreret behandling
  • 2.4. Stepped-care model
 • 3. Henvisnings- og visitationsgrundlag
  • 3.1. Beskrivelse af målgruppen for integreret behandling i regionalt regi
  • 3.2. Henvisnings- og visitationsforløb for patienter med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblematik
 • 4. Monitorering og opfølgning
 • Referencer
 • Bilag

 

Visitationsretningslinjen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Social-og Boligstyrelsen med rådgivning fra en bredt sammensat faglig arbejdsgruppe.