xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og sund aldring - Inspiration til hvordan man kan motivere og engagere sårbare ældre til at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter

Rapporten præsenterer resultaterne og arbejdet med en undersøgelse, Sundhedsstyrelsen har gennemført i 2021-2023.

EVALUERINGER 08 FEB 2024

Rapporten indeholder en model, der illustrerer en sammenhængende, kontinuerlig proces, som kan anvendes til en styrket opsporing, rekruttering, deltagelse og fastholdelse af deltagere i et tilbud.

Formålet med modellen er, at systematisere hvilke virksomme elementer, et tilbud kan fokusere på, når man skal Finde, Flytte og Fastholde deltagere i et tilbud. For at understøtte dette, indeholder modellen en beskrivelse af ni virksomme elementer.

Modellen kan anvendes af både eksisterende tilbud og nyopstartede tilbud, og kan benyttes både til at styrke en indsats indenfor et særligt ”F”, eller som en lineær proces i udviklingen af en indsats.

Rapporten er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og er målrettet kommunale aktører og frivillige foreninger og andre civilsamfundsaktører.

48 sider

Indhold

  1. Indledning
  2. Sammenfatning
  3. Perspektiver på ældre og sund aldring
  4. Hvordan kan sårbare ældre motiveres og engageres til at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter
  5. Undersøgelsens metode og proces
  6. Referencer
  7. Appendix – cases
  8. Bilag

 

Læs mere om sundhedsfremme og sund aldring her

Baggrund for undersøgelsen

I Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv af 18. december 2020, blev der afsat midler til, at Sundhedsstyrelsen kan gennemføre en undersøgelse målrettet relevante målgrupper af ældre borgere om, hvad der motiverer og engagerer dem til at deltage i forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

 

Se aftalen her.