xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og sund aldring - Materialer

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer, som kommunale tilbud og civilsamfundstilbud I kan blive inspireret af og bruge, når I skal motivere og engagerer sårbare ældre, til at deltage i forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

VIDEN OG INSPIRATION 08 FEB 2024

Materialerne er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens model:

Borgerrejsen – Find, Flyt og Fasthold

Dette materiale beskriver, hvilke faktorer og mekanismer, der kan have betydning for, om ældre deltager i forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Materialet kan give dig inspiration til, hvordan I kan arbejde med virksomme elementer, til at understøtte fremmøde og deltagelse i jeres tilbud.

Guide til godt samarbejde mellem civilsamfund og kommuner (Find)

Hvis du gerne vil skabe et godt samarbejde mellem civilsamfundet og kommune(r), kan du bruge denne guide, som en rettesnor for, hvordan den gode proces for at finde samarbejdspartnere kan se ud, og bruge checklisten, når I skal begynde samarbejdet.

Sådan finder du deltagerne (Find)

Bliv inspireret af dette materiale til hurtigt og effektivt at finde de borgere, du gerne vil invitere til dine aktiviteter. Tænk på det, som at gå i borgernes sko og se verden gennem deres øjne. Når du gør det, finder du nemmere den bedste måde at nå ud til dem på.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe deltagerne med at møde op første gang (Flyt)

Dette materiale, kan hjælpe dig med at opdage, hvad der stopper folk fra at deltage i dit tilbud, hvad der motiverer og driver dem, og at finde på løsninger, der er tilpasset deres behov.

Gode råd til at sikre en god opstart (Flyt)

Et støttende og inkluderende miljø fra starten, er essentielt for at sikre, at nye deltagere føler sig velkomne, og kan blive en del af et fællesskab. Dette materiale, kan hjælpe jer gennem processen, med at sikre en god start for alle nye deltagere.

 

Læs mere om sundhedsfremme og sund aldring her