xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rene hænder

I løbet af en dag rører vi ved mange forskellige ting og kan komme i kontakt med bakterier og virus, der kan forårsage sygdom som f.eks. forkølelse, influenza eller maveinfektion. Derfor er det vigtigt at vaske hænderne i dagens løb.

Se film om hvordan god håndhygiejne kan forhindre vi smitter hinanden. Filmen findes på 10 sprog

God håndhygiejne er den mest effektive måde til at forhindre, at vi smitter hinanden. Det gælder både i forhold til selv at blive smittet og til at smitte andre.

Rene hænder forebygger kontaktsmitte hvilket vil sige smitte mellem fx hænder, noget du rører ved og ansigt. Hænder, der ikke er rene, kan overføre bakterier og virus til andre mennesker ved fx et håndtryk, eller at du rører ved noget, som en anden person senere rør ved. Man skal altså være opmærksom på de såkaldte kontaktpunkter, der er punkter der berøres af mange. Fx håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, fælles redskaber, computer-mus, bordkanter osv.

Du bliver ikke syg af at have bakterier og virus på dine hænder. Det er først hvis bakterier eller virus kommer ind i kroppen gennem dine slimhinder i øjne, næse og mund, at du kan blive smittet. Hvis du ikke har rene hænder bør du derfor undgå at berøre dit ansigt, da bakterier og virus fra hænder da føres til øjne, næse og mund.

Jo renere dine hænder er jo større sandsynlighed er der altså for at undgå smitte.

Håndvask eller hånddesinfektion?

Du får rene hænder ved god håndhygiejne. Du kan enten vaske dine hænder eller benytte hånddesinfektion.

Håndhygiejne er effektivt, når det udføres korrekt og på de rigtige tidspunkter. Hvis det ikke er muligt at vaske sine hænder, fx når du er ude, så kan du i stedet desinficeres dine hænder, fx med håndsprit.

Ved behov for hyppigere håndhygiejne end normalt, fx under en epidemi, kan hånddesinfektion også være et godt alternativ til håndvask i udvalgte situationer, da det er let tilgængeligt og mindre udtørrende for huden på hænderne.

Hånddesinfektion kan kun anvendes på synlig rene og tørre hænder, da det ellers ikke har den ønskede effekt. I nogle situationer anbefales altid håndvask frem for hånddesinfektion, f.eks. efter toiletbesøg inklusiv bleskift og inden madlavning og spisning.

Læs mere om håndvask 

Læs mere om hånddesinfektion

Læs mere om hvordan du plejer dine hænder 

Undgå smittespredning

Spredning af smitsomme sygdomme kan forhindres ved at afbryde smittevejen. Hvis du er syg med en smitsom sygdom kan du afbryde smittevejen ved fx at blive hjemme når du er syg, ved at huske god håndhygiejne eller ved at hoste/nyse i engangslommetørklæde eller i ærmet. Når du er syg og bliver hjemme forhindrer du at sygdommen kommer uden for dit hjem og kan smitte andre når du er ude. Hvis du bor sammen med andre kan du forhindre at smitte andre i din husstand ved at isolere dig så vidt muligt og tage forskellige forholdsregler.

Opdateret 08 NOV 2022