xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Information til unge og forældre om forebyggelse af stofbrug

Det er afgørende for den forebyggende indsats, at forældre og andre voksne omkring de unge involverer sig og er tydelige omkring holdningen til stoffer. Derudover er det vigtigt at de voksne er opmærksomme på signaler og gør noget, hvis de mistænker, at en ung bruger stoffer.

Unge, der bruger stoffer, oplever ofte ikke selv, at de har problemer med stofferne. De har derimod ofte problemer med skolen, arbejdet, familien eller boligen og kan opleve, at stofferne hjælper dem til at håndtere problemerne. Derfor synes de ikke nødvendigvis, at de har brug for at få rådgivning eller gå i behandling.

Læs mere på:

Hjemmesider målrettet forældre:

Teenageforældre.dk

Snak om hash

Snak om lattergas

Hjemmeside målrettet unge: 

Alt om stoffer

Hjemmeside rådgivning til unge, der bruger stoffer, og til pårørende

Netstof

Opdateret 16 DEC 2022