xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold

Et af initiativerne fra LGBT+-handlingsplanen i 2018 var etablering af et videnscenter, hvis formål er at udvikle og udbrede viden om sundhedsfaglig hjælp til transkønnede på sundhedsområdet. Under den nye LGBT+ handlingsplan fra 2022 videreføres dette videnscenter.

Udvikling og udbredelse af viden og erfaringer er et vigtigt element i at sikre kvalitet i den sundhedsfaglige hjælp til transpersoner. Sundhedsfaglig hjælp til transpersoner er desuden et område, som er i hastig udvikling. Både i Danmark og i de lande, vi normalt sammenligner os med, ser vi en markant større antal transpersoner, der efterspørger sundhedsydelser sammenlignet med for blot få år siden.

Derfor blev der i 2019 etableret et videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold i Sundhedsstyrelsen. I LGBT+ handlingsplanen fra 2022 er der afsat i alt 3,4 mio. kr. over en treårige periode (2022-2025) til at videreføre videnscenteret.

 

Organisation

Videnscenteret består organisatorisk af en rådgivende bestyrelse med sundhedsfaglige repræsentanter og repræsentanter fra brugerorganisationer. Videnscenteret er organisatorisk forankret i Sundhedsstyrelsen, og Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion.

Bestyrelsens habilitetserklæringer

 

Opgaver

Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold bidrager til national vidensopsamling og vidensdeling i forhold til udrednings- og behandlingsindsatsen samt patienttilfredshed. Centeret understøtter bl.a. fælles forskning og samarbejde på tværs af landet samt dialog mellem brugerorganisationer, fagpersoner og Sundhedsstyrelsen.

 


Opdateret 13 JAN 2023