xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kønsidentitets­klinikker

I Danmark har vi tre offentlige kønsidentitetsklinikker, som er tilknyttet henholdsvis Rigshospitalet, Odense Universitetshospital eller på Aalborg Universitetshospital. Her kan du læse om dine muligheder for behandlingssteder og om ventetider, frit sygehusvalg osv.

Du har frit sygehusvalg og kan dermed frit vælge, om du vil henvises til behandlingstilbuddene i Aalborg, Odense eller København. Men det gælder selvfølgelig kun, hvis de tilbyder den behandling, du søger.

Sundhedsstyrelsen stiller krav til, at sundhedspersonerne har særlig viden og kompetencer indenfor kønsidentitetsforhold. I det offentlige sygehusvæsen har man ikke krav på en bestemt behandler, men du har krav på, at personalet inddrager dine ønsker og præferencer ift. din behandling, også i forhold til, hvordan du bliver mødt af personalet.

Det er muligt for speciallæger på privatklinikker og -hospitaler at tilbyde behandling for egenbetaling, hvis de overholder Sundhedsstyrelsens vejledning.

Ventetider

Du har efter sundhedsloven ret til hurtig udredning. Det betyder, at hvis du henvises til et sygehus, skal du have et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Det vil være meget forskelligt hvor lang tid det tager, før udredningen er færdig.

Du har krav på at få en plan for dit udrednings- og behandlingsforløb, og du bør efterspørge den ved de første konsultationer. Det er dog meget forskelligt fra person til person, hvordan det bedste behandlingsforløb sammensættes, så planen vil løbende blive justeret.

Da kønsskifteoperation (øvre og nedre kønsmodificerende kirurgi) ikke er omfattet af reglen om udvidet frit sygehusvalg, har du ikke ret til at vælge at få behandlingen på f.eks. et privat hospital, selvom ventetiden på behandling er over 30 dage.


Opdateret 12 JAN 2023