xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Situationen og udviklingen vedrørende kernekraft­værker i Ukraine

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i Ukraine i et tæt nationalt og internationalt samarbejde.

I forbindelse med invasionen af Ukraine følger enheden for Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen udviklingen tæt. Det sker i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, der løbende holder sig opdateret om situationen ved de 4 kernekraftværker, som er i drift i Ukraine, samt ved det nedlagte kernekraftværk i Tjernobyl. 

Ingen tegn på udslip

I marts 2022 indledte russiske styrker artilleribeskydning af området ved Ukraines kernekraftværk Zaporizhzhya. De efterfølgende kamphandlinger ledte til, at værket nu er under russisk kontrol. Der har siden starten af august 2022 været fornyede kamphandlinger i området ved Zaporizhzhya. Ukraine har meddelt Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), at kamphandlingerne ikke har forårsaget udslip eller skade på selve reaktorerne

I slutningen af august 2022 kunne IAEA sende en mission afsted til Ukraine, da det blev muligt for neutrale IAEA-inspektører at få adgang til Zaporizhzhya. Kernekraftværket har tidligere under konflikten mistet forbindelsen til tre ud af fire primære strømkabler, og den 3. september 2022 kunne IAEA oplyse, at Zaporizjzja var blevet afkoblet fra det fjerde – og sidste – eksterne strømkabel. Værket bliver dog ved med at levere strøm gennem et reservekabel, oplyser IAEA. For at sikre et vedvarende fokus på sikkerheden på kernekraftværket har IAEA meddelt, at deres inspektører fortsat vil være til stede på Zaporizhzhya.

Også det nedlagte kernekraftværk i Tjernobyl har i en periode været under russisk kontrol, men den 1. april 2022 kunne IAEA oplyse, at de russiske soldater havde forladt Tjernobyl-værket. I marts 2022 var der episoder, hvor strømforsyningen til Tjernobyl-værket var afbrudt.

Strømforsyningen har siden den 15. marts 2022 været genetableret. IAEA har løbende vurderet, at strømafbrydelserne ikke har haft kritisk betydning for sikkerheden ved Tjernobyl. En delegation af IAEA-inspektører har desuden i april 2022 besøgt Tjernobyl-værket og inspiceret forhold af betydning for sikkerheden.

Der er ikke konstateret tegn på udslip fra kernekraftværkerne i Ukraine eller regional spredning af radioaktive stoffer – hverken fra Zaporizhzhya eller fra området omkring Tjernobyl. Der er ikke mere radioaktivt jod i det ødelagte Tjernobyl-anlæg. En eventuel skade på det ødelagte – nu forseglede – anlæg vil udelukkende have lokale konsekvenser med spredning af de tilbageværende radioaktive stoffer, primært Cs-137.

Løbende måling af strålingsniveauet i Danmark

Beredskabsstyrelsen foretager løbende måling af strålingsniveauet i Danmark med henblik på at konstatere forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften, der kan stamme fra uheld eller ulykker på eksempelvis kernekraftværker. 

Strålingsniveauet i Danmark bliver målt ved 11 permanente målestationer. På baggrund af bl.a. Beredskabsstyrelsens overvågning af strålingsniveauer og prognoser for spredning af radioaktive stoffer udformer Sundhedsstyrelsen sundhedsfaglig rådgivning.

De ukrainske myndigheder bidrager åbent med information til offentligheden om sikkerheden ved kernekraftværkerne på Ukrainsk territorie:

State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

Sundhedsstyrelsen følger derudover samarbejdet omkring udveksling af information mv. i EU, IAEA og med de øvrige nordiske myndigheder.

Jod og jodtabletter

I forbindelse med situationen i Ukraine, er der mange spørgsmål om jod og brugen af jodtabletter

Ansvarsområder

 
Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for strålebeskyttelse og opgaverne omhandler bl.a. kommunikation og rådgivning om strålebeskyttelsesforanstaltninger til myndigheder, befolkningen og presse.

 

Sundhedsstyrelsen afgør på baggrund af operative kriterier, samt Beredskabsstyrelsens spredningsprognoser, hvornår jodtabletter skal tages i anvendelse og af hvem.

 

Læs mere om Sundhedsstyrelsens beredskab

 

Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen leder det operative beredskab og opgaverne vil bl.a. være at informere myndigheder, befolkning og presse om situationen ved en nuklear hændelse, at måle strålingsniveauerne i Danmark og Grønland og at gennemføre beregninger og prognoser for spredning af radioaktive stoffer.

 

Beredskabsstyrelsen lagrer den danske beholdning af jodtabletter.

 


Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside

 

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen har ansvaret for fødevaresikkerhed.

 

Opgaverne vil bl.a. omhandle kommunikation til befolkningen og pressen og evt. indførelse af restriktioner vedr. import af fødevarer, hvis de kan være forurenet med radioaktive partikler.

 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Opdateret 06 SEP 2022