xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

De odontologiske landsdels- og videnscentre

De to odontologiske videnscentre tilbyder højt specialiseret rådgivning og/eller behandling til børn og unge med odontologiske lidelser, der ubehandlede medfører varig funktionsnedsættelse, og for hvem tilbuddet i regionstandplejen ikke er tilstrækkeligt specialiseret. Videnscentrene tilbyder også højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme, som giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber.

Videnscentrene tilbyder også højt specialiseret odontologisk rådgivning, udredning og behandling af patienter med sjældne sygdomme, som giver anledning til specielle problemer i tænder, mund og kæber. I Sundhedsstyrelsens vejledning gives eksempler på sjældne sygdomme, der i kombination med vidtgående odontologiske problemer kan henvises fra tandplejen til et af de odontologiske landsdels- og videnscentre med henblik på udredning, diagnostik, behandlingsplanlægning og højt specialiseret behandling.

De to odontologiske landsdels- og videnscentre er placeret på Rigshospitalet og Århus Universitetshospital og varetager funktionen i tæt samarbejde med de to tandlægeskoler og tand- mund- og kæbekirurgi på sygehuset for at sikre anvendelse af den samlede tandfaglige ekspertise, der er til rådighed i landet.

Det odontologiske landsdels- og videnscenter på Rigshospitalet modtager henviste patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens det odontologiske landsdels- og videnscenter på Aarhus Universitetshospital modtager henviste patienter fra Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Indvisitering til højt specialiseret behandling beror på den faglige vurdering foretaget i de odontologiske landsdels- og videnscentre.

For de to odontologiske landsdels- og videnscentre er etableret en fælles referencegruppe med repræsentanter fra det multidisciplinære team, tandlægeskolerne, relevant medicinsk ekspertise, relevante patientforeninger, Danske Regioner samt Sundhedsstyrelsen, med henblik på drøftelser af landsdels- og videnscentrenes funktioner og faglige prioriteringer.

I Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2012 er videnscentrenes indhold og organisering beskrevet. Vejledningen er under opdatering.


Opdateret 19 JAN 2023