xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Om de specialespecifikke kurser

De specialespecifikke kurser indgår sammen med de generelle kurser og et forskningstræningsmodul som den obligatoriske teoretiske uddannelse og er et supplement til den klinisk-praktiske uddannelse i speciallægeuddannelsen.

En specialespecifik kursusrække har typisk en samlet varighed på 210 timer, hvor uddannelseslægerne er væk fra den daglige klinik og den uddannelsesaktivitet, der foregår der. 

De specialespecifikke kurser bliver tilrettelagt af hovedkursledere, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Hver hovedkursusleder kan inddrage delkursusledere som en central aktør i forhold til den praktiske afvikling af de enkelte kurser, men det står det enkelte speciale frit for, om de ønsker at benytte sig af delkursusledere.

Undervisningshonorar for kursusledere

Skemaet skal udfyldes af del- og hovedkursusledere.

Skemaet er i excel, og i første faneblad er der en vejledning i, hvordan skemaet udfyldes. Andet faneblad er et administrationsark vedrørende specialer.

Dernæst følger faneblade for delkursusledere og honorarlønnede som skal udfyldes:

Undervisningshonorar (excel)

Rejse- og udlægsafregning for undervisere

Skemaet skal udfyldes af underviseren.
Hent skemaet, hvor du kan vælge mellem 'under 24 timer' og 'over 24 timer'.

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - under 24 timer (excel - 2023) 

Rejse- og udlægsafregning for undervisere - over 24 timer (excel - 2023)

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for alle udgifter, samt en køreplan fra fx Google maps, hvis du har kørt i bil. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din delkursusleder. Obs! Der må kun være ét kursus pr. e-mail.

Indberetning for hovedkursusledere

Når de undervisere, som er tilknyttet specialespecifikke kurser, skal have refunderet deres rejseudgifter eller udlæg i forbindelse med arbejde for Sundhedsstyrelsen, skal hovedkursusleder udfylde en formular:

Indberetning for hovedkursusledere på specialespecifikke kurser

Rejse- og udlægsafregning for kursister

Skemaet skal udfyldes af kursisten:

Rejse- og udlægsafregning for fremmedekurser

Udfyld skemaet og vedhæft dette til en e-mail sammen med indscannede bilag for udgifter. Du får kun refunderet de udlæg, hvor du har vedhæftet dokumentation. 

Send mailen til din hovedkursusleder.

Procedure ved e-faktura

Alle udgifter, der ønskes refunderet til andet end en nem konto, skal ske via afsendelse af en e-faktura.

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Der er tale om NemHandel Fakturablanket på virk.dk.

OBS - Ny hotel-aftale pr. 16.06.2023

Brug linket herunder til at udsøge hoteller på statsaftale, som skal benyttes ved overnatning ifm. specialespecifikke kurser:

Statsaftale hoteller

Scroll ned på siden, åbn "Brug af aftalen" og gå til hotel-applikationen.
Her fortsætter man som anonym, og udsøger derefter hotel på kortet.

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996-ordningen og kan bruges i forhold til 2003-ordningen.

Kursusbevis

Vejledning

Vejledning om overgangsordning for læger under uddannelse til speciallæge ved 2003-uddannelsesordningens ikrafttræden i forbindelse med 1996-uddannelsesordningens ophør pr. 31. december 2012

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Ledende Overlæge Akutafdelingen SUH Køge
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Oplysninger om kursusrækken i 2023
Kursets nummer: 236001
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 1
Dato for kursus: følger
Sted: MidtSim Århus
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236002
Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 2
Dato for kursus: følger
Sted: CAMES København
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236003
Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger
Dato for kursus: 06.12. 23
Sted: Bispebjerg, København
Delkursusleder: Charlotte Trampedach
Email: gti@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236004
Kursets navn: Flowmaster
Dato for kursus: 28./29.11.2023
Sted: Horsens
Delkursusleder: Dea Kehler
Email: deakehlers@gmail.com

Kursets nummer: 236005
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd syd
Dato for kursus: 15./16.5. 23 plus certificering 6.11.23
Sted: OUH
Delkursusleder: Stefan Posth
Email: Stefan.Posth@rsyd.dk

Kursets nummer: 236006
Kursets navn: Akutmedicinsk ultralyd nord
Dato for kursus: 11./12.12. 23 plus certificering 3.6.24
Sted: Århus, Skejby
Delkursusleder: Jesper Weile
Email: Jesper.weile@gmail.com

Kursets nummer: 236007
Kursets navn: ABCDE
Dato for kursus: OBS 2 dele: 11.4.-13.4.23 og 24.-25.8.23
Sted: Roskilde/Køge
Delkursusleder: Mette Haugaard Haldrup
Email: mhhl@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236008
Kursets navn: Akutte kirurgiske tilstande
Dato for kursus: 12.-15.6.23
Sted: Hillerød
Delkursusleder: Halfdan Lauridsen
Email: halfdan.lauridsen@regionh.dk

Kursets nummer: 236009
Kursets navn: Akut pædiatri
Dato for kursus: 26.-28.9.2023
Sted: Holbæk
Delkursusleder: Anders Krusenstjerna-Halfstrøm
Email: andh@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 236010
Kursets navn: Traumekurset
Dato for kursus: 9.10.-11.10.23
Sted: Herning
Delkursusleder: Maj Friis Jespersen
Email: Maj.Friis.Jespersen@vest.rm.dk

Kursets nummer: 236011
Kursets navn: Symptomer
Dato for kursus: OBS 2 dele: 4./5. 9. og 2.-4.10.23
Sted: Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Delkursusleder: Christian Backer Mogensen
Email: CBM1@rsyd.dk

Kursets nummer: 236012
Kursets navn: Katastrofemedicin og transport for akutlæger
Dato for kursus: 21. - 22.11.2023
Sted:Tinglev
Delkursusleder: Gerhard Tiwald (hovedkursusleder)
Email: gti@regionsjaelland.dk

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Rikke Vita Borre Jacobsen
Overlæge, ph.d., Hovedkursusleder, 
Postgraduat klinisk lektor anæstesiologi Uddannelsesregion ØST
Center for HR og Uddannelse 
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
Herlev Hospital, opgang 1, etage 25, 
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 
2730 Herlev
Mobil: +45 20321302
Mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursusadministrator

Rikke Pedersen
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 43 69
E-mail: HUanaestesi@regionh.dk
 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

 

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 23401
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold nov. 2022
Dato for kursus: 30. januar - 2. februar 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23402
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold nov. 2020
Dato for kursus: 6. – 8. februar 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 23403
Kursets navn: Obstetrisk anæstesi og det nyfødte barn – Hold nov. 2021
Dato for kursus: 27. – 28. februar 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Deepti Jain & Vasti Martinez Castano
E-mail: deepjain@rm.dk & vastmart@rm.dk

Kursets nummer: 23404
Kursets navn: Anæstesi      - Hold maj 2020
Dato for kursus: 13. – 14. marts 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 23405
Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) – Hold nov. 2022
Dato for kursus: 22. – 23. marts 2023
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Søren Aagaard        
E-mail: soaa@rn.dk

Kursets nummer: 23406
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold nov. 2022
Dato for kursus: 23. – 24. marts 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 23407
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi – Hold maj 2021
Dato for kursus: 28. – 30. marts 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Peter Ahlburg og Casper Jessen
E-mail: p.a@auh.rm.dk og CASJES@rm.dk 

Kursets nummer: 23408
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold nov. 2019
Dato for kursus: 19. – 21. april 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23409
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold maj 2022
Dato for kursus: 25. – 26. april 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
E-mail: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 23410
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital   - Hold nov. 2020
Dato for kursus: 22.- 24. maj 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
E-mail: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Kursets nummer: 23411
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold maj 2022
Dato for kursus: 1. – 2. juni 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
E-mail: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 23412
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold nov. 2022
Dato for kursus: 8. juni 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail:thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets nummer: 23413
Kursets navn: Luftvejshåndtering   - Hold maj 2023
Dato for kursus: 4. – 7. september 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23414
Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold maj 2021
Dato for kursus: 11. – 13. september 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk  & andegrej@rm.dk

Kursets nummer: 23415
Kursets navn: Anæstesi      - Hold nov.  2020
Dato for kursus: 18. – 19. september 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets nummer: 23416
Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) – Hold maj 2023
Dato for kursus: 26. – 27. september 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: Thomas.Mohr@regionh.dk

Kursets nummer: 23417
Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd) - Hold maj 2023
Dato for kursus: 28. + 29. september 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Lei Larsen & Josefine Thomsen
E-mail: ulla.lei.larsen@rsyd.dk & josefine.thomsen@rsyd.dk

Kursets nummer: 23418
Kursets navn: Obstetrik anæstesi & Det nyfødte barn - Hold maj 2022
Dato for kursus: 2. – 3. oktober 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
E-mail: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets nummer: 23419
Kursets navn: Klinisk beslutningstagning – Hold maj 2020
Dato for kursus: 9. – 11. oktober 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets nummer: 23420
Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold maj 2023
Dato for kursus: 26. oktober 2023
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com


Kursets nummer: 23421
Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold nov. 2022
Dato for kursus: 14. – 15. november 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Morten Blichfeldt-Eckhardt
E-mail: mr.be@rsyd.dk

Kursets nummer: 23422
Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi - Hold nov. 2021
Dato for kursus: 20. -22. november 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Birgitte Schousboe
E-mail: birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets nummer: 23423
Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation – Hold nov. 2022
Dato for kursus: 28. – 29. nov. 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Camilla Ahrnsbach & Astrid Plamboeck 
E-mail: camilla.ahrnsbach@regionh.dk & astrid.plamboeck@regionh.dk

Kursets nummer: 23424
Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital - Hold maj 2021
Dato for kursus: 4. – 6. december 2023
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikkel Bjerregaard Bøgeskov 
E-mail: mikkel.bjerregaard.boegeskov@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
E-mail: hovedkursusleder@protonmail.com

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer:  23501
Kursets navn: Klinisk Arbejdsmedicin
Dato for kursus: 27. februar – 22. marts
Sted: Ikke endeligt fastlagt
Delkursusleder: Ole Carstensen 
Email: Ole.Carstensen@goedstrup.rm.dk

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Ida Maria Ingeholm Klinkby
Afdelingslæge
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, RegionH
B395 Ambulatorium for Unge
Dyrehavevej 48
3400 Hillerød
E-mail: ilar0044@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 23601
Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2022)
Dato for kursus: 01.02.23
Sted: Århus
Delkursusleder: Stine Helene Randing 
Email: stine@stineranding.dk

Kursets nummer: 23602
Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2022)
Dato for kursus: 02.02.23
Sted: Århus
Delkursusleder: Shelagh Gwendolen Powell 
Email: shelpowe@rm.dk

Kursets nummer: 22603
Kursets navn: Misbrug (Hold 2022)
Dato for kursus: 12.04.2023
Sted: følger
Delkursusleder: Jonatan Hannibal
Email: jonatanh@me.com

Kursets nummer: 23604
Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2022)
Dato for kursus: 13.04.23
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 23605
Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi (Hold 2023)
Dato for kursus: 18.04.23-20.04.23
Sted: Odense
Delkursusleder: Rikke Thaarup Wesselhøft
Email: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 23606
Kursets navn: Teoretisk kursus Psykoterapi (Hold 2022)
Dato for kursus: 15.-17.05.23
Sted:  Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: peterams@rm.dk

Kursets nummer: 23607
Kursets navn: Autisme, mental retardering og sjældne neuropyskiatriske tilstande (Hold 2023)
Dato for kursus: 30.05.-01.06.23
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets nummer: 23608
Kursets navn: Psykofarmakologi 1 (Hold 2022)
Dato for kursus: 11.+12.09.23
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 23609
Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2023)
Dato for kursus: 25.-27.09.23
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets nummer: 23610
Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2022)
Dato for kursus: 04.10.23
Sted: København
Delkursusleder: Niels Patrick Gosden
Email: Patrick.gosden@jrklinik.dk

Kursets nummer: 22611
Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2022)
Dato for kursus: 05.10.2023
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Bork / Anne Line Kjærholm Jørgensen
Email: nannakatrinebork@gmail.comalkj3@hotmail.com

Kursets nummer: 23612
Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2022)
Dato for kursus: 06.10.2023
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: Karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets nummer: 23613
Kursets navn:  Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2023)
Dato for kursus:  31.10.-01.11.23
Sted:  Roskilde
Delkursusleder:  Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 23614
Kursets navn: Spædbarnspsykiatri (Hold 2023)
Dato for kursus:  16.11.2022
Sted: København
Delkursusleder:  Anne Lise Olsen
Email: alol@regionsjaelland.dk

Kursets nummer: 23615
Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2023)
Dato for kursus: 17.11.2022
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets nummer: 23616
Kursets navn: Angst og psykosomatik (Hold 2022)
Dato for kursus: 21.11.2023
Sted: følger
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets nummer: 23617
Kursets navn: Affektive lidelser (Hold 2022)
Dato for kursus: 22.11.2022
Sted: følger
Delkursusleder: Rikke Wesselhøft
Email: rwesselhoeft@health.sdu.dk

Kursets nummer: 23618
Kursets navn: Skizofreni (Hold 2022)
Dato for kursus: 04.12.2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Martin Nygaard Hansen
Email: Martihan@rm.dk

Kursets nummer: 23619
Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2022)
Dato for kursus:  05.12.2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nielsen
Email: judiniss@rm.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: Delkursus 1 (23702)
Kursets navn: Den geriatriske patient og lokalbehandling
Dato for kursus: 18.-19. april 2023
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Anne Danielsen, Luise Idorn
Email: anne.danielsen@dadlnet.dk, luise.idorn@gmail.com 

Kursets nummer: Delkursus 2 (23703)
Kursets navn: Den kløende patient og pædiatri
Dato for kursus: 10.-12. maj 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Christian Vestergaard og Charlotte Gotthard Mørtz
Email: chrivest@rm.dk

Kursets nummer: Delkursus 4 (23706)
Kursets navn: Den akutte patient
Dato for kursus: 8.-10. november 2023
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Claus Zachariae og Diljit Knudsen
Email: claus.zachariae@regionh.dk, diljit.kaur.knudsen.02@regionh.dk  

Kursets nummer: Delkursus 3 (23707)
Kursets navn: Venerologi og anogenitale sygdomme
Dato for kursus: 6.-8. december 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Tine Vestergaard og Helle Kiellberg Larsen
Email: tine.vestergaard@rsyd.dk, helle.kiellberg.larsen@regionh.dk

Kursets nummer: Delkursus 5 (23704)
Kursets navn: Hudens tumorer
Dato for kursus: 18.-20. september 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Henrik Lorentzen og Tine Vestergaard 
Email: henrlore@rm.dk, tine.vestergaard@rsyd.dk

Kursets nummer: Delkursus 0 (23705)
Kursets navn: Basal dermatologi Vest
Dato for kursus: 6. oktober 2023
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Sumangali Prasad, Henrik Lorentzen og Majken Dalager
Email: sumangali.chandra.prasad@rsyd, henrlore@rm.dk, m.dalager@rn.dk

Kursets nummer: Delkursus 0 (23701)
Kursets navn: Basal dermatologi Øst
Dato for kursus: 17. april 2023
Sted: Roskilde Sygehus
Delkursusleder: Ulrikke Lei, Berit Carlsen og Kristina Ibler
Email: ulrikke.lei@regionh.dk, berit.christina.carlsen.01@regionh.dk, ksi@regionsjaelland.dk

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Lars Alling Møller
Telefon: 2892 4524
E-mail: hovedkursusleder@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 23901
Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK 
Dato for kursus:  7.-9. februar (uge 6) 2023
Sted: Aarhus Universitetshospital.
Delkursusledere: Afdelingslæge ph.d. Lise Brogaard;  Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk og Professor, overlæge, dr.med. Lone Krebs, Hvidovre Hospital, Lone.krebs@regionh.dk.

Kursets nummer: 23902
Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI     
Tidspunkt: 20.-21. april 2023 (uge 16) 2023
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Professor, overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets nummer: 23903
Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 8.-11. maj (uge 19) 2023.
Sted: Hillerød Hospital. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets nummer: 23904
Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning 
Tidspunkt: 24.-26. maj (uge 21) 2023
Sted: Horsens.
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets nummer: 23905
Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION  
Tidspunkt: 1.-2. juni 2023 (uge 22) 2023 (kurset er dubleret). 
Sted: Hvidovre Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk samt Susanne Lund Kristensen Afdelingslæge, Ph.D.FertilitetsklinikkenAfd. for Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Horsens susankst@rm.dk.

Kursets nummer: 23906
Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI 
Tidspunkt: 7.-9. juni 2023 (uge 23), 2023.
Sted: Rigshospitalet.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Anne-Mette Bay Bjørn, Regionshospitalet i Horsens, annbjoer@rm.dk og Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets nummer: 23907
Kursets navn: FØTALMEDICIN 
Tidspunkt: 24. oktober -27. oktober (uge 43) 2023.
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby                                                       
Delkursusledere: Overlæge, ph.d Ida Kirkegaard idakirke@rm.dk og Afdelingslæge, ph.d. Malou Barbosa malopint@rm.dk  Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital. 

Kursets nummer: 23908
Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 30. oktober -1. november (uge 44) 2023.
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk 

Kursets nummer: 23909
Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 22.-24. november (uge 47) 2023
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets nummer: 239010
Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION  
Tidspunkt:  30 november -1. december (uge 48) 2023 (kurset er dubleret). 
Sted: Hvidovre Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk samt Susanne Lund Kristensen Afdelingslæge, Ph.D.FertilitetsklinikkenAfd. for Kvindesygdomme og Fødsler Regionshospitalet Horsens susankst@rm.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursets nummer: 231001
Kursets navn: Diabetes- og ernæringsbetingede sygdomme
Dato for kursus: ikke fastsat
Sted: Århus
Delkursusleder:  Julie Støy
Email: julistoe@rm.dk

Kursets nummer: 231002
Kursets navn: Laboratorieteknik
Dato for kursus: ikke fastsat
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Peter Schwarz
Email: peter.schwarz@regionh.dk

Kursets nummer: 231003
Kursets navn: Hypofysesygdomme
Dato for kursus: ikke fastlagt
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Caroline Kistorp
Email: caroline.michaela.kistorp@regionh.dk

Kursets nummer: 231004
Kursets navn: Binyresygdomme
Dato for kursus: ikke fastlagt
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder:  Caroline Kistorp
Email: caroline.michaela.kistorp@regionh.dk

Kursets nummer: 231005
Kursets navn: Thyreoideasygdomme
Dato for kursus: ikke fastlagt
Sted: Odense
Delkursusleder: Steen Bonnema
Email: steen.bonnema@rsyd.dk

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusledere

Mette Holland-Fischer og Mette Yde Mattiesen 
hovedkursusleder@dsim.dk


For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2023

Kursusnummer: 231101
Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Aarhus 
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 231102
Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Odense 
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnumer 231103
Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted:København
Delkursusleder: Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com

Kursusnummer: 231104
Kursets navn: Akut medicin, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 231105
Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Odense 
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnummer 231106
Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: November 2023
Sted:Odense
Delkursusleder: Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com

Kursus Nummer 231107
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusnummer 231108
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk 

Kursusnummer 231109
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: København
Delkursusleder:  Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com 

Kursusnummer 231110
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Aarhus  
Delkursusleder: Gowry Rasalingam
Email: sivagowrirasalingam@gmail.com

Kursusummer 231111
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November
Dato for kursus: November 2023
Sted: Odense
Delkursusleder: Inge Kirstine Holden 
Email: Inge.holden@rsyd.dk

Kursusnummer 231112
Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: København
Delkursusleder: Carsten Dirksen
Email: cardir@gmail.com

Kursusnummer 231113
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen 

Email: ellenk@biomed.au.dk
Kursusnummer 231114
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 231115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Slagelse. 
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231116
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: November 23 
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursusnummer 231117
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: 
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursusnummer 231115
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Sjælland 
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231118
Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: November 23
Sted: Sjælland
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231119 
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 2023
Sted: Århus
Delkursusleder: Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 231120
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231121
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231122
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Aarhus
Delkursusleder: : Lorenz Oppel + Jakob Udby Blicher
Email: loop@rn.dk + jakoblic@rm.dk

Kursusnummer 231123
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Odense 
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231124
Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursusnummer 231125
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Århus. 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 231126
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 231127
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk 

Kursusnummer 231128
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221129
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 221130
Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Roskilde 
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursusnummer 231131
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Århus 
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 231132
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj
Dato for kursus: maj 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Maja Thiele
Email: Maja.Thiele@rsyd.dk

Kursusnummer 231133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus:  Maj 23
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 231134
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November
Dato for kursus: November 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursusnummer 231133
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November
Dato for kursus:  November 23
Sted: Odense
Delkursusleder: Maja Thiele
Email: maja.thiele@rsyd.dk


Kursusnummer 231137
Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November
Dato for kursus: November 23
Sted: København
Delkursusleder: Anders Ellekær Junker
Email: anders.ellekaer.01@regionh.dk

Kursusnummer 231137
Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: Maj 23
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dk,