xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Indsatser til selvmords­forebyggelse

Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Med midler fra satspuljen 2017-2020 nedsatte Sundhedsstyrelsen Nationalt Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Partnerskabet er med midler fra SSA-Reserven 2021-2024 blevet forlænget frem til 2024. Partnerskabets overordnede mål er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg, bl.a. ved at samle relevante aktører og yde rådgivning på henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Det Nationale Partnerskab står også bag hjemmesiden selvmordsforebyggelse.dk, der samler og deler information og viden på tværs af regionerne om forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg: Selvmordsforebyggelse.dk

 

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord – SAFE

Sundhedsstyrelsen har med midler fra satspuljen 2017-2020 bevilget midler til Region Hovedstaden til et projekt, som afprøver opfølgning til borgere efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling. Formålet med puljen er at afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser. Baggrunden er viden om, at korte indlæggelser giver højere risiko for selvmord efter udskrivelse, og denne risiko er generelt størst lige umiddelbart efter udskrivelsen.

 

 

Opdateret 13 JAN 2023