xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mental sundhed, trivsel og ensomhed

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om mental sundhed, trivsel og ensomhed under det forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsespakken om mental sundhed

Anbefalinger til kommunerne vedrørende mental sundhed.

 

WHO-5 (World Health Organization-Five Well-Being Index)

WHO-5 (World Health Organization-Five Well-Being Index) er et simpelt trivselsindeks, der giver et billede af borgerens samlede velbefindende og trivsel. 
 
WHO-5 tager udgangspunkt i personens egen opfattelse af egen trivsel inden for de seneste 2 uger. 
 
WHO-5 er ikke et diagnoseredskab, men kan betragtes som et termometer for trivsel. Hvis en person scorer lavt, kan det være tegn på, at han eller hun har brug for støtte eller behandling, men det vil i givet fald være en lægelig opgave eventuelt at udrede dette nærmere.

UCLA 20(3) skalaen

Redskabet UCLA 20 (University of California Los Angeles Loneliness Scale 20 items) er et redskab, der har til formål at screene for ensomhed og social isolation. 
 
Redskabet består af 20 spørgsmål. Udført som interview er tidsforbruget cirka 10 minutter. Der kan scores mellem 20-80 point. Jo højere score, jo højere grad af ensomhed og social isolation. 
 
På baggrund af scoren kan den professionelle og den ældre borger drøfte, hvorvidt diverse kommunale aktivitetstilbud – eventuelt netværksgrupper – kunne være relevant for den ældre borger.

Figur illustrerer dimensioner af ensomhed

ABC-metoden (ABC for mental sundhed)

ABC er en sammenskrivning af Act – Belong – Commit.
 
ABC for mental sundhed er udarbejdet af Trygfonden og fokuserer på alle. 
Den bygger på antagelsen om, at mental sundhed er essentielt for alle, og derfor henvender fokus på alle, fremfor kun at fokusere på folk i risikogrupper og særligt udsatte.  
 

A. Aktivt – Holde sig aktiv (fysisk aktivitet, mentalt aktivitet, ro og nærvær)

B. Sammen – Hold kontakten med venner og familie. Samhørighed med en gruppe.

C. Meningsfuldt – Engager dig i en hobby, en god sag eller lær noget nyt. Lav noget der skaber mening for en selv.

Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale (WEMWBS)

Redskabet kan benyttes til, at måle graden af mental sundhed. 
Det er en hyppigt benyttet og velvalideret skala, der fokuserer på den positive ende af det mentale sundhedsspektrum, og dækker oplevelsen af både at have det godt og fungere godt.

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Anbefalinger til kommunerne vedrørende seksuel sundhed.

Vejledning og materialer til dialog om seksuel sundhed

Sex og samfund har udviklet en vejledning til arbejdet med seksualitet og ældre, samt grænser mellem privat og sundhedsprofessionel.

Materialet rådgiver om, hvordan man som sundhedspersonale kan skabe samt indgå i en dialog om seksualitet med ældre borgere.

Opdateret 18 SEP 2020