xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tilmelding, afmelding og ændring af dosisovervågning - eksisterende kunde

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af alle stråleudsatte arbejdstagere. Når din virksomhed er oprettet som kunde, kan du her tilmelde og afmelde personer til dosisovervågning samt registrere ændringer.

Webformular

Er din virksomhed allerede tilmeldt dosisovervågning, så har den et kundenummer.

Via webformularen herunder kan du bruge kundenummeret til at foretage af- og tilmelding af personer til dosisovervågning samt indberette ændring i brug af de fremsendte dosimetre.

Webformularen kan også bruges, hvis der er ændringer i oplysningerne for din virksomhed, f.eks. ny leveringsadresse.

 

 Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning

Oplysningerne sendes sikret og krypteret til os. Er der behov for at tilmelde personer, der ikke har dansk cpr-nummer, kan de nødvendige oplysninger skrives i bemærkningsfeltet. 

Priser

Priserne for dosisovervågning er reguleret pr. 1. februar 2024: 

Priser for dosisovervågning

Leveringsbetingelser for dosisovervågning

Akkrediterede dosisovervågningsydelser kan alene leveres inden for de i leveringsbetingelserne angivne vilkår.

Leveringsbetingelser gældende fra og med 1. februar 2024

Ændrede leveringsbetingelser for neutrondosimetre - gælder fra september 2024

Andre dosisovervågningsydelser kan leveres efter særskilt aftale med persondosimetrilaboratoriet ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Levering af disse ydelser vil være underlagt sådanne betingelser, som vil blive særskilt aftalt mellem kunden og persondosimetrilaboratoriet.

Bestilling af ophængs-dosimetre?

Bestilling af ophængsdosimetre angives under feltet "Bemærkninger" i webformularen "Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning".

Dosisovervågning i Danmark

Nærmere oplysninger om baggrund, tilrettelæggelse og resultaterne af dosisovervågning i Danmark er givet i Sundhedsstyrelsens årsberetninger om strålebeskyttelse:

Opdateret 11 JUL 2024