xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ny undersøgelse: Intet fald i rygere sidste år – godt halvdelen af rygerne vil stoppe

90.000 danskere kæmper lige nu med at kvitte tobakken, men andelen af dagligrygere er ikke faldet det seneste år. Flere bruger e-cigaretter. Mindre end halvdelen af danskerne ved, at rygning kan give kræft andre steder end i lungerne, og hver fjerde ved ikke, at rygning er årsag til blodpropper.

24 JAN 2014

90.000 danskere kæmper lige nu med at kvitte tobakken, men andelen af dagligrygere er ikke faldet det seneste år. Flere bruger e-cigaretter. Mindre end halvdelen af danskerne ved, at rygning kan give kræft andre steder end i lungerne, og hver fjerde ved ikke, at rygning er årsag til blodpropper.

17 procent af danskerne ryger dagligt tobak og 6 procent ryger en gang imellem. Det viser en ny Gallup-undersøgelse, som er gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening. I en lang årrække har der i Danmark været en positiv udvikling i retning af færre daglig-rygere, men de 17 procent er samme niveau som i undersøgelsen fra december 2012.

Hvis man ser på perioden fra 2005 til i dag fremgår faldet i daglig-rygning tydeligt, hvorimod flere ryger lejlighedsvis.

  Årstal 

Daglig rygning 

 Lejlighedsvis rygning

 2005

26 % 

2 % 

 2010

20 %

4 % 

 2011

18 % 

6 % 

 2012

17 %

5 % 

 2013

17 % 

6 % 

 

”Det er selvfølgelig bekymrende for folkesundheden, hvis faldet i tobaksrygning er stoppet samtidig med, at brugen af e-cigaretter er i stigning. Men vi håber, at det blot er en midlertidig stagnation, og at alle de indsatser, der fortsat gøres for at begrænse rygning, vil kunne fastholde udviklingen mod stadig færre rygere.” siger Jørgen Falk, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Mange ønsker rygestop

15 procent af daglig-rygerne ville vælge at blive rygere igen, hvis de kunne leve deres liv om, og 60 procent ønsker at holde op med at ryge. Knap 9 procent af rygerne havde konkrete planer om at holde op inden for en måned, da undersøgelsen blev gennemført i december 2013.  Det betyder, at ca. 90.000 danskere netop nu forsøger at holde op med at ryge. Ca. halvdelen af alle dem, der gerne vil stoppe, vil gerne have hjælp til det.

”Vi trækker vejret ca. 20.000 gange på en dag og hver gang, vi trækker vejret, passerer luften vore luftveje og lunger. Luft med tobaksrøg skader uundgåeligt både luftvejene og lungerne, og derfor ønsker vi mere fokus på de store og positive effekter ved et rygestop. Især nu hvor undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af de danske rygere rent faktisk ønsker at stoppe” siger Anne Brandt, direktør i Danmarks Lungeforening.

Viden om helbredskonsekvenser ved rygning

Ifølge undersøgelsen ved 95 procent af danskerne, at rygning er forbundet med lungekræft. Til gengæld er der mindre viden om sammenhængen mellem rygning og andre sygdomme.
 
  • 42 procent ved, at rygning kan føre til kræft andre steder (i fx nyrer eller blære)
  • 72 procent ved, at rygning kan føre til blodpropper i hjertet, og 
  • 83 procent ved, at rygning kan føre til KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom)

”Hver 4. dansker dør af sygdom forårsaget af rygning og alligevel ved danskerne ikke, at rygning øger risikoen for de fleste kræftsygdomme. De færreste ved, at de kræftfremkaldende stoffer i tobaksrøgen spreder sig i hele kroppen og kan give kræft mange andre steder end i lungerne” siger Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

”Blot få cigaretter om dagen fordobler din risiko for at blive ramt af en blodprop. Og rygning er langt farligere for dit hjerte, end de fleste går rundt og tror. Desværre er der mange, der indser dette for sent efter, at blodproppen har ramt dem. Derfor skal vi hele tiden holde fast i og motivere dem, der rent faktisk ønsker at holde op med at ryge”, siger Gorm B. Jensen, forskningschef i Hjerteforeningen.

Rygning af e-cigaretter i stigning

Flere danskere anvender ifølge undersøgelsen e-cigaretter. I 2010 var der 1 procent, der dagligt eller en gang i mellem røg e-cigaretter, mens det nu er 5 procent. Det svarer til godt 200.000 danskere. Desuden viser undersøgelsen, at ca. 80 procent af dem, der ryger e-cigaretter også er tobaksrygere.

Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup i november/december 2013 for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening. Et repræsentativt udsnit på 5020 danskere (+15 år) har deltaget i undersøgelsen.

Links

Undersøgelsen af danskernes rygevaner, gennemført af TNS Gallup i november/december 2013 for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening.

Sådan reagerer din krop på tobaksrøg