xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
Omsorg og nærvær
Buurtzorg-modellen

Haderslev Kommune

Kaffe først - mennesket før bureaukrati: Udvikling af en dansk prototype for kommunal ældrepleje inspireret af hollandske Buurtzorg

Opdateret 07 OKT 2021

Partnerskabet vil udvikle en dansk inspireret udgave af Buurtzorg-modellen, der på få år har revolutioneret den hollandske hjemme- og sygepleje. Målet er at udvikle en prototype for ældrepleje, der er bæredygtig i en dansk kontekst, og som for borgerne er båret af få gennemgående relationer. Plejen tilrettelægges med afsæt i medarbejdernes faglighed samt borgerens ønsker og behov. 

I den hollandske kontekst fremstår Buurtzorg som et succesfuldt, fuldt udbygget og velkonsolideret koncept for integreret hjemme- og sygepleje, men der har vist sig udfordringer med at overføre modellen til andre lande og til offentlige organisationer, fordi oversættelsesarbejdet ikke har været tilstrækkeligt prioriteret. Dette projekt vil investere i oversættelsesarbejdet såvel som opsamling og formidling af resultater, så vores prototype efter projektafslutning kan spredes fra Haderslev til andre danske kommuner.

”Humanity over Bureaucracy” er den bærende værdi for Buurtzorg og den værdi, vi tager med ind i projektet som afsæt for, at de involverede medarbejdere får tid til at lytte til borgeren, lave en daglig mikro-udredning og møde borgeren, der hvor vedkommende er netop denne dag. Medarbejdernes faglighed kommer i fokus og får mere plads i forhold til kravene til dokumentation og stram tidsstyring. Vi kalder derfor projektet ”Kaffe først - mennesket før bureaukrati”.

Læs projektbeskrivelsen her