xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Pårørende

Herning Kommune

Tid til at lære - tid til at leve

Opdateret 23 MAR 2023

Beskrivelse

Herning Kommune har i dette projekt anvendt den videobaserede Marte Meo-metode til at skabe sammenhæng og vidensdeling, så omsorg og nærhed styrkes i ældreplejen. I projektet var der et ønske om at tilbyde demensramte familier Marte Meo forløb i overgangen fra eget hjem til plejecenter. Det viste sig at være en udfordring, da overgangen fra eget hjem til plejecenter er hård og der er mange ting at tage stilling til. I stedet endte forløbene primært i eget hjem – inden borgeren flytter på plejecenter. Derudover har det været en vigtig del af projektet at afprøve, hvorvidt videooptagelser kan fungere som dokumentation og derved reducere unødvendige dokumentationskrav. Videomaterialet bestod af korte videoer og indeholdte optagelser af borgeren i forskellige situationer med udgangspunkt i Marte Meo metoden. Målgruppen for projektet har både været pårørende til borgere med demens og fagpersoner.

Erfaringer

  • I Marte Meo forløbene i eget hjem har specielt de pårørende givet udtryk for at have fået den rette hjælp til at klare hverdagen.
  • Erfaringer med videooptagelser som dokumentation viser, at processen med at udvælge og redigere filmklip tager nogenlunde samme tid som at skrive skriftlige journalnotater.
  • Medarbejderne oplever, at det visuelle indhold huskes langt bedre end tekst og man behøver ikke at være god til at læse for at kunne forstå dokumentationen.

 

Materialer fra projektet

Hvidbog: Marte Meo metoden – til styrkelse af omsorg og nærvær på ældreområdet

Instruktionsfilm om anvendelse af film som dokumentation i Systematic Cura

Film til pårørende til et menneske med demens, der giver inspiration til nye handlemuligheder

Læs projektbeskrivelsen her.

Gode råd

gode råd

  1. Marte Meo metoden letter ikke presset, som er i praksis. Men metoden skaber retning, der kan være med til at skabe mening for medarbejdere, pårørende og borgere.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden