xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Buurtzorg-modellen

Ikast-Brande Kommune

Selvbestemmelse og involvering - en vej til mere omsorg og nærvær

Opdateret 10 JAN 2023

Beskrivelse

Ikast-Brande Kommune har i projektet arbejdet med at udvikle og afprøve elementer fra Buurtzorg-modellen i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Projektet arbejder med at skabe øget person- og proceskontinuitet, bedre forudsætninger for helhedspleje, bedre koordination på tværs af indsatser og øge fleksibiliteten i hverdagen og samarbejdet. Kommunen har etableret otte geografiske områder med hvert sit geoteam (fast team). Hvert geoteam består af ca. 16-20 medarbejdere i dagvagt. I geoteamet arbejder medarbejdere fra hjemmepleje og sygepleje sammen om borgerne. Til hvert geoteam er der tilknyttet en fast visitator, hjælpemiddelterapeut og trænende terapeuter. Medarbejderne i geoteams tager selv initiativ og træffer selv beslutninger om besøgsplanlægning, løsning af opgaver hos borgerne og anvendelse af visiteret tid. Udgangspunktet i projekt ”erantis” har været, at det er fra medarbejderne idéerne skal udspringe og at medarbejderne selv skal prøve deres idéer af i det daglige arbejde gennem systematisk arbejde med prøvehandlinger. Antagelsen er, at medarbejdere vil støde på nogle andre behov, problemer og løsningsmodeller, end ledelsen vil kunne. Forbedringsmodellen PDSA er valgt som den gennemgående arbejdsmetode, da det er en systematisk metode der kan være med til, at omsætte ideer til konkrete handlinger.

Projektet har sin egen hjemmeside

Erfaringer

  • Borgere og pårørende giver udtryk for, at kvaliteten og trygheden er bedre, når der kommer få faste medarbejdere, som kender opgaverne, borgerne og hjemmet.
  • Medarbejderne udtrykker glæde ved, at de får lov til selv at arbejde hen imod det rigtige resultat hos borgerne, da medarbejderne kender borgerne og kommer hos de samme. Medarbejderne oplever endvidere større ejerskab og motivation for de ændrede arbejdsgange, der skal bidrage til mere omsorg og nærvær hos borgerne, når de er med i processen fra start.
  • I en prøvehandling kender vi ikke svaret, så vi må prøve os frem. Vi har i projektet erfaret, at vi sommetider må gå store omveje eller gå helt forkert, men at det ofte er disse fejl og omveje vi lærer af og som hjælper os på sporet igen.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Det er vigtigt, at det er de lokale behov, der er styrende for forbedringsarbejdet og de fremadrettede løsninger.
  2. Ved at idéerne afprøves og tilpasses løbende, sikres det, at det kun er de gode ideer, der overlever og dermed øges chancerne for, at forandringerne kan resultere i forbedringer.
  3. En af forudsætningerne for at medarbejderdrevet innovation kan lykkes er, at lederne sikrer en kultur, hvor der er plads til kreativitet og nytænkning.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden