xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De første 1000 dage: vejledninger og anbefalinger

Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalinger, vejledninger og retningslinjer for svangreomsorgen og sundhedsplejen, som du kan finde her på siden.

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 2011 

Vejledningen beskriver, hvorledes kommunalbestyrelsen og almen praksis bedst muligt kan tilrettelægge sundhedsydelserne og den sundhedsfaglige indsats, således at sundhedsloven og bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1344 af 03/12/2010 bliver opfyldt.

Læs vejledningen om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 

Vejledningen er under revision, ny udgave forventes 2023.

Anbefalinger for svangreomsorgen 2021

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som et samlet begreb for sundhedsvæsenets indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. De gennemgående principper i anbefalingerne er som hidtil, at graviditet, fødsel og barsel er naturlige livsprocesser, at sundhedsvæsenets indsats omfatter sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, og at der ydes en differentieret indsats med udgangspunkt i den enkelte gravides ønsker og behov. Sundhedsvæsenets indsats i svangreomsorgen retter sig mod den gravide, far/partner og barnet.

Læs anbefalingerne for svangreomsorgen 

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje Sundhedsstyrelsen 2020

Læs vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

 
Opdateret 27 JAN 2022