xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Arbejdsgrupper covid-19

Sundhedsstyrelsens udvalg for covid-19 har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen varetager typisk formandskabet og sekretariatsfunktion for det enkelte udvalg.

Sekretariatet indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener og udsender typisk mødereferater. Chefer og medarbejdere fra Sundhedsstyrelsens relevante afdelinger vil kunne deltage i et udvalgs møder efter behov.

Medlemmerne af et udvalg består typisk af repræsentanter fra Danske Regioner, KL, regioner, kommuner, selskaber, organisationer, styrelser og Sundhedsministeriet.

Covid

Den sundhedsfaglige covid-19 arbejdsgruppe: 

 • Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut 
 • Palle Valentiner-Branth, Statens Serum Institut 
 • Anne Hempel-Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Svend Ellermann-Eriksen, mikrobiologi 
 • Anders Beich, Dansk Selskab for Almen Medicin 
 • Anders Perner, Intensiv medicin, Rigshospitalet 
 • Gitte Kronborg, Infektionsmedicin, Hvidovre  
 • Jens Lundgren, Infektionsmedicin, Rigshospitalet 
 • Henrik Nielsen, Infektionsmedicin, AaUH 
 • Lars Østergaard, Infektionsmedicin, AUH 
 • Morten Breindahl, pædiatri, Rigshospitalet 
 • Niels Fisker, pædiatri, OUH 
 • Lone Graff Stensballe, Pædiatri, Rigshospitalet 

Ekspertgruppe for revaccination:
 • Anders Beich, Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Camilla Foged, Københavns Universitet
 • Jens Lundgreen, Infektionsmedicin, Rigshospitalet
 • Lone Graff Stensballe, Pædiatri, Rigshospitalet 
 • Lars Østergaard, Infektionsmedicin, Aarhus Universitetshospital 
 • Hanne Lomholt Larsen, Lægemiddelstyrelsen 
 • Martin Bronislaw Oleksiewicz, Lægemiddelstyrelsen 
 • Peter Andersen, Statens Serum Institut 
 • Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut
 • Palle Valentiner-Branth, Statens Serum Institut 
 • Thea Kølsen Fischer, Københavns Universitet 
 • Gitte Kronborg, Hvidovre Hospital
   

Ekspertgruppe for covid-vaccination af 5-11 årige børn

 • Jens Lundgren, Infektionsmedicin Rigshospitalet
 • Gitte Kronborg, Infektionsmedicin, Sagkyndig Sundhedsstyrelsen
 • Lars Østergaard, Infektionsmedicin, AUH
 • Jens E. Veirum, Pædiatri Aarhus Universitets Hospital, Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)
 • Mette Holm, Institut for Klinisk Medicin – Børn og Unge, AUH
 • Klaus Juul, Enheden for Medfødte Hjertesygdomme, Rigshospitalet
 • Marie-Louise Von Linstow, Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Lone Graff Stensballe, Børneafdelingen, Rigshospitalet
 • Niels Fisker, Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS)
 • Anne Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Camilla Foged, Vaccine Design and Delivery, Københavns Universitet
 • Klemens Kappel, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet
 • Anders Peter Hviid, Statens Serum Institut
 • Palle Valentiner-Branth, Statens Serum Institut
 • Tyra Grove Krause, Statens Serum Institut
 • Anne Hempel Jørgensen, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Line Michan, Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen
 • Hanne Lomholt Larsen, Lægemiddelstyrelsen
Opdateret 07 DEC 2021