xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Strålebeskyttelse

Strålebeskyttelse varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

Enheden varetager og forbedrer strålebeskyttelsen ud fra en vurdering af berettigelse, optimering og dosisbegrænsning af ioniserende stråling.

Enheden administrerer strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser samt atomanlægsloven og rådgiver om sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende ikke-ioniserende stråling i henhold til Sundhedslovens § 213.

Mette Karin Øhlenschlæger, enhedschef

moe@sst.dk, habilitetserklæring

Mette Øhlenschlæger har været enhedschef for Strålebeskyttelse siden 2007. 

Mette er født i 1959 og er cand. Scient. med hovedfag i fysik og bifag i matematik fra Københavns Universitet. Hun har derudover en Ph.D i radioøkologi fra Danmarks Tekniske Universitet og Forskningscenter Risø.

Mette har været adjunkt ved Sankt Annæ Gymnasium i 5 år. I 1993 blev hun ansat som akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen, strålebeskyttelse. I 1999 blev hun sektionsleder i samme enhed.

Hanne Waltenburg, sektionsleder

hwa@sst.dk, habilitetserklæring

Hanne N Waltenburg er født i 1968 og uddannet cand.scient. i kemi og fysik fra Københavns Universitet, hvorfra hun også fik en ph.d. grad i 1997. 

Hanne blev ansat i Sundhedsstyrelsen i 2001 som fysiker i Statens Institut for Strålehygiejne, hvor hun førte tilsyn med røntgenkilder til såvel medicinsk som industriel og forskningsmæssig brug. Siden 2007 har Hanne været sektionsleder for sektionen Medicinsk Anvendelse.

Hanne har tidligere forsket i overfladefysik ved University of Pittsburgh, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Kresten Breddam, sektionsleder

krb@sst.dk

Kresten Breddam har været sektionsleder i enheden Strålebeskyttelse siden 2022.

 

Haraldur Hannesson, sektionsleder

hah@sst.dk, habilitetserklæring

Haraldur Hannesson har været sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse siden august 2015.

Haraldur er født i 1972 og er uddannet civilingeniør med speciale i miljø og grundvand fra Danmarks Tekniske Universitet. 

Haraldur har tidligere arbejdet som ingeniør med miljørelaterede emner, herunder grundvand og grundvandsforurening og håndtering af radioaktivt affald. Haraldur blev ansat i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse i 2004 hvor hans primære arbejde var tilsynet med de nukleare anlæg på Risø. Efter en kort periode som helsefysiker hos Dansk Dekommissionering kom Haraldur tilbage til Sundhedsstyrelsen i 2015, denne gang som sektionsleder i Industri Forskning og Miljø i Strålebeskyttelse.

Opdateret 15 SEP 2022