xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Strålebeskyttelse

Strålebeskyttelse varetager samtlige myndighedsopgaver vedrørende strålebeskyttelse, hvor der forekommer, anvendes eller frembringes ioniserende stråling.

Enheden varetager og forbedrer strålebeskyttelsen ud fra en vurdering af berettigelse, optimering og dosisbegrænsning af ioniserende stråling.

Enheden administrerer strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser samt atomanlægsloven og rådgiver om sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende ikke-ioniserende stråling i henhold til Sundhedslovens § 213.

 

Kresten Breddam, enhedschef

krb@sst.dk

Kresten Breddam er enhedschef i Strålebeskyttelse pr. 1. juli 2023 efter at have været sektionsleder siden 2022.

 

Hanne Waltenburg, sektionsleder

hwa@sst.dk, habilitetserklæring

Hanne N Waltenburg er født i 1968 og uddannet cand.scient. i kemi og fysik fra Københavns Universitet, hvorfra hun også fik en ph.d. grad i 1997. 

Hanne blev ansat i Sundhedsstyrelsen i 2001 som fysiker i Statens Institut for Strålehygiejne, hvor hun førte tilsyn med røntgenkilder til såvel medicinsk som industriel og forskningsmæssig brug. Siden 2007 har Hanne været sektionsleder for sektionen Medicinsk Anvendelse.

Hanne har tidligere forsket i overfladefysik ved University of Pittsburgh, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

 

Haraldur Hannesson, sektionsleder

hah@sst.dk, habilitetserklæring

Haraldur Hannesson har været sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse siden august 2015.

Haraldur er født i 1972 og er uddannet civilingeniør med speciale i miljø og grundvand fra Danmarks Tekniske Universitet. 

Haraldur har tidligere arbejdet som ingeniør med miljørelaterede emner, herunder grundvand og grundvandsforurening og håndtering af radioaktivt affald. Haraldur blev ansat i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse i 2004 hvor hans primære arbejde var tilsynet med de nukleare anlæg på Risø. Efter en kort periode som helsefysiker hos Dansk Dekommissionering kom Haraldur tilbage til Sundhedsstyrelsen i 2015, denne gang som sektionsleder i Industri Forskning og Miljø i Strålebeskyttelse.

 

Medarbejdere

 • Anders Ravnsborg Beierholm, Akademisk medarbejder
 • Annette Holm Fik, Akademisk medarbejder
 • Asser Nyander Poulsen, Specialkonsulent
 • Asta Guldager Jørgensen, Studentermedhjælper
 • Bettina Drøscher Livermore, Akademisk medarbejder
 • Bettina Grube, Kontorfunktionær
 • Boris Jelstrup Andersen, Akademisk medarbejder
 • Britta Højgaard, Sundhedsfaglig medarbejder
 • Camilla Krogh, Kontorfunktionær
 • Charlotte Nielsen, Akademisk medarbejder
 • Christian Luplau Colding, Akademisk Medarbejder
 • David Garf Ulfbeck, Chefkonsulent
 • Dorthe Kolbak, Specialkonsulent
 • Eva Charlotte Dauding Simonsen, Sundhedsfaglig medarbejder
 • Hannah Lundbak, Akademisk medarbejder
 • Jens Peter Bangsgaard, Specialkonsulent
 • Jørgen Vestergaard, Akademisk medarbejder
 • Katrine Berg, Akademisk medarbejder
 • Lene Pedersen, Kontorfunktionær
 • Maria Hagen Pristed, Kontorfunktionær
 • Marianne Sørensen, Overassistent
 • Mette Levison, Kontorfunktionær
 • Mie Katrine Wiese Petersen,Chefkonsulent
 • Nicolaj Boesen, Akademisk medarbejder
 • Peter Kaidin Frederiksen, Specialkonsulent
 • Rikke Harlou, Specialkonsulent
 • Sarah Teuber Henriksen, Akademisk medarbejder
 • Søren Albrecht Lassen, Specialkonsulent
 • Tina Hybertz Andersen, Specialkonsulent
 • Tina Trankjær, Laborant
Opdateret 18 JUN 2024