xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Myndigheds­samarbejdet på sundhedsområdet

Danmark indgår i strategiske sektorsamarbejdsprojekter med en række andre lande under ordningen for myndighedssamarbejde.

Sundhedsstyrelsen er en del af samarbejdsprojekterne med sundhedsmyndighederne i Kina, Mexico og Vietnam. Projekterne i de enkelte lande har forskellige fokusområder, men Sundhedsstyrelsen bidrager særligt i forhold til indhold om det primære sundhedsvæsen, ikke-smitsomme sygdomme, mental sundhed og indsatser til mennesker med psykiske lidelser samt mor-barn sundhed.

Formålet med myndighedssamarbejdet er dels at hente ny viden til Danmark men også at dele erfaringer på områder, hvor danske løsninger kan bidrage til at løse konkrete udfordringer i partnerlandene inden for rammerne af FN’s verdensmål. Derudover har myndighedssamarbejdet til formål at styrke relationerne mellem Danmark og partnerlandene, og at fremme Danmarks kommercielle interesser på sundhedsområdet.

Sundhedsstyrelsens deltagelse fokuserer på de faglige samarbejder og partnerskaber, som skal bidrage til deling af viden om det danske sundhedsvæsen og danske løsninger på sundhedsområdet.

Opdateret 08 JUL 2022