xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Viden og evidens

Sundhedsstyrelsens arbejde bygger på en høj faglighed, og på viden. Sundhedsstyrelsen udfører ikke selv forskning, men vi anvender national og international forskning i forbindelse med vores opgaver og rådgivning, så de bygger på opdateret og kvalificeret viden.

Sundhedsstyrelsen har blandt andet afdækket, hvad der er af evidens om diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper i arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer. Evidensen bliver vurderet gennem en ensartet systematisk metode, så det fremgår, hvor pålidelig retningslinjens konklusioner er, eller med andre ord om der er stærk eller svag evidens på det pågældende område.

 


Opdateret 28 MAR 2019