xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Direktion

Direktionen varetager den daglige ledelse af Sundhedsstyrelsen.

Jonas Egebart, direktør

 Jonas 

Jonas Egebart tiltrådte som direktør for Sundhedsstyrelsen den 15. august 2023.

Jonas Egebart er uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006 og har en bredt funderet og tværgående ledelseserfaring fra det regionale sundhedsvæsen. Jonas Egebart kommer fra en stilling som direktør for Akutberedskabet i Region Hovedstaden, hvor han har haft det overordnede ledelsesmæssige ansvar for 1813, 1-1-2, ambulancetjenesten og sundhedsberedskabet.

Jonas har blandt andet været vicedirektør på både Bornholms Hospital og Nordsjællands Hospital og siddet som formand for en række sundhedsfaglige råd og komiteer. Under covid-19-pandemien var han ansvarlig for planlægning og gennemførelse af regionens vaccinationsindsats.

Fra 2008 henholdsvis risikomanager, team- og sektionsleder i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni kun afbrudt af en kort ansættelse som programleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, fra 2016 vicedirektør på Bornholms Hospital, fra 2018 vicedirektør på Nordsjællands Hospital og siden 2022 direktør for Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Habilitetserklæring Jonas Egebart

Engangsvederlag 2023

Direktør for Sundhedsstyrelsen, Jonas Egebart er for 2023 tildelt et engangsvederlag på kr. 30.000. Engangsvederlaget er tildelt på baggrund af direktørens samlede performance som direktør for Sundhedsstyrelsen herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan.

 

Steen Dalsgård Jespersen, vicedirektør

Steen Dalsgård Jespersen

stdj@sst.dkhabilitetserklæring 

Steen Dalsgård Jespersen blev vicedirektør 1. oktober 2022.

Steen er født i 1970, uddannet sygeplejerske fra 1994, Master of Public Health (MPH) fra 2002 og Master of Public Administration (MPA) fra 2014.

Steen har tidligere været ansat i Sundhedsstyrelsen fra 2003-2005 for at arbejde med nationale kvalitetsudviklingsinitiativer. Igen fra 2009-2015 var Steen ansat – først som chefkonsulent og siden sektionsleder med faglige ledelsesopgaver bl.a. inden for kræftområdet, det primære sundhedsvæsen og tværsektorielt samarbejde.

Steen var chef for enheden Uddannelse fra november 2020 - september 2022.

 

Nanna Skovgaard, vicedirektør, fra 15. august 2024

Opdateret 24 JUN 2024