xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­­handlingsplan: Praksisnært kompetence­løft i kommuner og regioner (initiativ 22)

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025

Initiativ Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner er en ansøgningspulje under handlingsplanens fokusområde 5 ”Øget videns- og kompetenceniveau”.

Puljen løber over knap 3 år og udgør i alt 139 millioner kroner, som udmeldes med 91,5 millioner kroner i 2017 og 47,5 millioner kroner i 2018. Der er i puljen afsat midler til, at yderligere kommuner kan få besøg af demensrejseholdet, der udmøntes i 2017-puljen. Der forventes anvendt i alt ca. 2,8 mio. kr. på demensrejseholdet.

Første udmøntning af puljen 2017

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 107 ansøgninger til et samlet beløb på 299.273.214 kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens 88,7 mio. kr. til udmøntning i 2017 fordelt på 32 projekter med deltagelse af kommuner, regioner, almen praksis og selvejende institutioner. Herudover er der udmøntet 2,8 mio. kr. til at 8 kommuner kan få besøg af demensrejseholdet.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med satspuljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad det foreslåede initiativ/projekt understøtter puljens formål om praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner hos relevante medarbejdere og ledere.
 • I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort organisationens behov for kompetenceløft, og at kompetenceløftet vil styrke demensindsatsen til gavn for mennesket med demens og de pårørende.
 • I hvilken grad der er opstillet klare mål for projektet/initiativet, kriterier for hvornår disse er opfyldt, samt hvordan målopfyldelsen evalueres.
 • I hvilken grad det er sandsynliggjort, at viden og kompetenceudvikling i demens gennem transfer/praksisnær læring og refleksion kan omsættes i praksis og blive implementeret i de daglige arbejdsgange.
 • I hvilken grad indsatsen/projektet er funderet i ledelsen, så fx den faglig ledelse sikrer, at kompetenceudviklingen forankres i hverdagen.
 • I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort, at kompetenceløftet kan blive implementeret og forankret i organisationen på lang sigt.
 • I hvilken grad ansøger har sandsynliggjort, at der sikres sammenhæng til tidligere/igangværende kompetenceløft på demensområdet og at kompetenceløftet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser

Det er endvidere vurderet positivt:

 • Hvis kompetenceløftet omfatter demenskoordinatorer og/eller demensnøglepersoner.
 • Hvis kompetenceløftet kan styrke det tværfaglige og tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling – fx gennem samarbejder og partnerskaber i initiativer/projekter.
 • Hvis der i projektet opnås viden eller afprøves modeller til kompetenceløft, der efterfølgende kan deles og udbredes til andre regioner/kommuner.
 • Hvis medfinansiering indgår i initiativet/projektet.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte

 • Assens Kommune - 1.146.257 kr.
 • Billund Kommune - 573.355 kr.
 • Esbjerg Kommune - 4.197.668 kr.
 • Greve Kommune - 4.714.134 kr.
 • Guldborgsund Kommune - 2.733.561 kr.
 • Holbæk Kommune - 2.100.176 kr.
 • Horsens Kommune - 2.884.000 kr.
 • Ikast-Brande Kommune - 3.318.000 kr.
 • Københavns Kommune - 4.332.085 kr.
 • Lyngby-Taarbæk Kommune - 2.295.618 kr.
 • Norddjurs Kommune - 3.789.428 kr.
 • Nordfyns Kommune - 1.226.090 kr.
 • Nyborg Kommune - 862.979 kr.
 • Odense Kommune - 2.689.693 kr.
 • OK Fonden - 1.966.448 kr.
 • Randers Kommune - 1.262.000 kr.
 • Region Sjælland - 2.159.000 kr.
 • Region Syd - Kolding Sygehus - 931.356 kr.
 • Region Syd - OUH Geriatrisk - 7.231.935 kr.
 • Region Syd - Sydvestjysk Sygehus - 4.717.456 kr.
 • Roskilde Kommune - 530.940 kr.
 • Silkeborg Kommune - 2.897.627 kr.
 • Skanderborg Kommune - 3.604.311 kr.
 • Slagelse Kommune og Slagelse og Næstved Sygehus - 1.669.138 kr.
 • Solgaven i Farum - 174.072 kr.
 • Struer Kommune - 1.427.744 kr.
 • Svendborg Kommune - 3.758.160 kr.
 • Sønderborg Kommune - 3.455.087 kr.
 • Varde Kommune - 3.847.182 kr.
 • Aabenraa Kommune - 1.510.759 kr.
 • Aalborg Kommune - 5.305.800 kr.
 • Aarhus Kommune - 5.208.370 kr.

Samlet oversigt og resumé af projekterne

Sundhedsstyrelsen modtog endvidere 13 ansøgninger om besøg af demensrejseholdet i 2018 og 2019. Følgende kommuner har inden for puljens ramme på 2,8 mio. kr. fået tilsagn om støtte:

 • Ballerup Kommune - 386.204 kr.
 • Frederiksberg Kommune - 386.204 kr.
 • Mariagerfjord Kommune - 289.653 kr.
 • Samsø Kommune - 193.102 kr.
 • Silkeborg Kommune - 386.204 kr.
 • Skive Kommune - 386.204 kr.
 • Struer Kommune - 386.204 kr.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune - 386.204 kr.

Udmøntninger

Der er tale om 1. udmøntning. Se desuden 2. udmøntning 

Opdateret 16 NOV 2018