xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af overdosis­dødsfald med Naloxon (1. udmøntning)

Udmøntning af første del af pulje til et halvt års fortsættelse af eksisterende projekter om forebyggelse af overdosisdødsfald med Naloxon.

For yderligere at forebygge narkotikadødsfald og dermed bidrage til nedbringelse af dødeligheden blandt misbrugere blev der oprettet en ny satspulje 2016-18 på i alt otte mio. kr. til undervisning i behandling af overdoser med modgiften Naloxon og til udlevering af Naloxon til dem, der har modtaget undervisningen.

Undervisningen blev målrettet personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som fx politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Puljen blev delt i to:

Opslaget omhandlede ansøgninger til fortsættelse af projekter, hvor opioid-overdosisdødsfald og skadevirkninger efter opioid-forgiftninger kunne forebygges ved udlevering af Naloxon i kombination med undervisning i genoplivning. Det drejede sig om midler til videreførelse af de eksisterende projekter i kommuner og blandt foreninger i civilsamfundsregi.

Ansøgerkreds

Alle kommuner, som ønsker at være koordinerende kommune eller projektkommune, kan søge projektmidler. Det samme gælder alle NGO’er, som har erfaringer med overdosisforebyggelse eller anden relevant kontakt med stofbrugermiljøet, og som ønsker at være projekt-NGO. Samarbejde mellem flere kommuner såvel som mellem kommuner og en NGO ses gerne. Ved ansøgningen skal Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema anvendes. 

Ansøgningsfrist

7. februar 2016.

Da det drejede sig om midler til videreførelse af projekter, kunne kun kommuner og civilsamfundsforeninger med eksisterende Naloxon-projekter søge.  

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Udmøntninger

Der er tale om 1. udmøntning. Se desuden 2. udmøntning

Opdateret 16 NOV 2018