xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelse af overdosis­dødsfald med Naloxon (2. udmøntning)

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger til nye projekter, hvor overdosisdødsfald og skadevirkninger efter opioid-forgiftninger forebygges ved udlevering af Naloxon i kombination med undervisning i genoplivning.

For yderligere at forebygge narkotikadødsfald og dermed bidrage til nedbringelse af dødeligheden blandt misbrugere blev der oprettet en ny satspulje 2016-18 på i alt otte mio. kr. til undervisning i behandling af overdoser med modgiften Naloxon og til udlevering af Naloxon til dem, der har modtaget undervisningen.

Undervisningen blev målrettet personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som fx politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet.

Puljen blev delt i to:

Opslaget omhandlede ansøgninger til fortsættelse af projekter, hvor opioid-overdosisdødsfald og skadevirkninger efter opioid-forgiftninger kunne forebygges ved udlevering af Naloxon i kombination med undervisning i genoplivning. Det drejede sig om midler til videreførelse af de eksisterende projekter i kommuner og blandt foreninger i civilsamfundsregi.

Ansøgerkreds

Alle kommuner, som ønsker at være koordinerende kommune eller projektkommune, kan søge projektmidler. Det samme gælder alle NGO’er, som har erfaringer med overdosisforebyggelse eller anden relevant kontakt med stofbrugermiljøet, og som ønsker at være projekt-NGO. Samarbejde mellem flere kommuner såvel som mellem kommuner og en NGO ses gerne. Ved ansøgningen skal Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema anvendes. 

Ansøgningsfrist

31. august 2016.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Baggrund for puljen

For yderligere i fremtiden at forebygge narkotikadødsfald og dermed bidrage til nedbringelse af dødeligheden blandt misbrugere er oprettet en satspulje, hvor der i alt er afsat 7,5 mio. kr. til undervisning i behandling af overdoser med modgiften Naloxon. Undervisningen målrettes atter personer med et stofmisbrug, deres pårørende og andre, der som fx politibetjente og personale på kommunale misbrugscentre og andre behandlingssteder samt herberger og væresteder mv. er i kontakt med stofmiljøet.

Projektet udgøres af et samarbejde mellem en række udførende projektkommuner, hvoraf én er koordinerende, en projekt-NGO samt en overordnet styregruppe.

Der er tale om en to-trinsmodel, hvor der først uddannes trænere, som derefter uddanner lokale hjælpere. Den koordinerende kommune, projektkommunerne og projekt-NGO’en skal varetage undervisningen, mens den øvrige støtte og opfølgning af undervisere og deltagere udføres af den koordinerende kommune. 

Udmøntninger

Der er tale om 2. udmøntning. Se desuden 1. udmøntning.

 

 
Opdateret 16 NOV 2018