xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Genopslag: Forskning i alternativ/­komplementær behandling

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed patientforeninger til at søge om støtte til at etablere partnerskaber med fokus på forskningsprojekter inden for alternativ/komplementær behandling.

Puljen skal styrke forskningen i alternativ/komplementær behandling. Forskningsprojekter, som har fokus på brobygning mellem behandlingen i det etablerede sundhedsvæsen og alternative/komplementære behandlingsmetoder, vil blive prioriteret.

Puljens målgruppe

Der kan søges støtte til forskningsprojekter vedrørende komplementær/alternativ behandling og brobygning mellem de konventionelle og de komplementære/alternative behandlingsmetoder. 

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af patientforeninger, som indgår partnerskab med forskningsinstitutioner, det etablerede sundhedsvæsen, brancheforeninger for komplementære/alternative behandlere, RAB-registrerede behandlere, og SA-behandlere.

I Finansloven for 2016 er der afsat 4 mio. kr. til støtte til sådanne indsatser, og der er tidligere udmøntet cirka 3 mio. kr.

Puljen, der er til udmøntning i 2017, er på 1.075.000 kr.  

Det forventes, at der kan ydes støtte til et projekt.

Projektperiode 

Projektperioden vil være til udgangen af 2019.

Ansøgningsfrist

20. november 2017 kl. 12.00.

Ansøgningsmaterialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Projekter

September 2018: Følgende projekt har modtaget støtte:

Ansøger

Projekt

Bevilget beløb

Patientforeningen Danmark

Undersøge det oplevede udbytte og effekten af en kropsintervention på krigs-veteraner med PTSD. En kombination af en etnografisk undersøgelse af behandlingsforløb og en randomiseret kontrolleret undersøgelse (RCT) af interventionens effekter.

1.075.000

 

Se også

Der er tale om 2. opslag af puljen. Se 1. opslag

Opdateret 16 NOV 2018