xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Midler fra sundheds­politisk udspil til sårbare gravide

I forbindelse med det sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient” har 10 projekter under overskriften ”Bedre barselsomsorg for sårbare gravide” arbejdet med at styrke svangre- og barselsomsorgen med særligt fokus på sårbare familier.

I 2014 blev bevilget 40 mio. kr. til 10 projekter, der specifikt skulle arbejde med at ruste de kommende forældre til at mestre at blive forældre og som kunne løfte de sårbare gravides kompetencer i forhold til sund livsstil og sundhedsvaner i graviditeten.

Midlerne blev udmøntet til en indsats målrettet gravide, som ved henvisning fra praktiserende læge blev vurderet til at høre til i svangreomsorgens niveau 3. Projekterne skulle arbejde henimod at udvikle en såkaldt ”pakke” til denne målgruppe.

Alle projekterne har været forankrede i den kommunale sundhedspleje efter systematisk visitation og henvisning fra jordemoder på fødestedet. De sårbare gravide skulle inkluderes i projektet før graviditetens uge 20, og projektforløbet blev afsluttet, når barnet var 8 uger.

Derefter overgik familien til kommunens ordinære sundhedspleje, som indeholder behovsbesøg og lokale tilbud og indsatser til sårbare familier jf. sundhedslovens bestemmelser.

Evaluering

NIRAS har gennemført en tværgående virkningsevaluering af de 10 projekters arbejder. Som grundlag for evalueringen har NIRAS monitoreret og fulgt både processen og resultaterne af arbejdet med at afprøve og udvikle en indsats i form af en såkaldt pakke til sårbare gravide. Evalueringen er tværgående og af kvalitativ karakter: 

Projekter for sårbare gravide udviklet for SPU-midler i 2014-2017 - tværgående evaluering

 

Midler

Midler fra sundhedspolitisk udspil ”Mere borger, mindre patient” blev uddelt til 17 kommuner, der i 10 projekter har arbejdet med at styrke svangre- og barselsplejen med særligt fokus på sårbare gravide. Projekterne har fået tildelt ca. 37 mio. kr. Læs mere i udmøntningsopslaget nedenfor.

  • Fredericia Kommune
  • Haderslev Kommune
  • Horsens Kommune i samarbejde med Skanderborg, Odder og Hedensted kommuner
  • Kalundborg Kommune
  • Næstved Kommune
  • Ringsted Kommune
  • Silkeborg
  • Svendborg Kommune i samarbejde med Nyborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn kommuner
  • Sønderborg Kommune
  • Århus Kommune

Udmøntningsopslaget 

Kommuner og regioner inviteres hermed til i fællesskab at søge om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til sårbare gravide.

Midlerne kan søges til projekter målrettet sårbare gravide, hvor et tværfagligt og tværsektorielt team, som er forankret i den kommunale sundhedsplejeordning, yder en tidlig indsats med henblik på at ruste de kommende forældre til at mestre at blive forældre, og som kan løfte de sårbare gravides kompetencer i forhold til sund livsstil og sundhedsvaner i graviditeten.

Målgruppen for projekterne er gravide, der kan identificeres inden for svangreomsorgens niveau 3, som beskrevet i ”Anbefalinger for svangreomsorgen” (Sundhedsstyrelsen 2013).

Midlerne er en del af regeringens sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient”. Sundhedsstyrelsen administrerer puljen, som udgør 40,0 mio. kr. i perioden 2014-2017. Heraf er reserveret 500.000 kr. til evaluering.

Nærmere indhold og kriterier for at komme i betragtning til midlerne kan læses i udmøntningsmaterialet ”Udmøntning af midler fra sundhedspolitisk udspil til sårbare gravide”. Ansøgningsskemaet udarbejdet til puljeopslaget SKAL anvendes og omfanget af ansøgningen skal overholdes for at komme i betragtning.

Link til udmøntningsmaterialet, ansøgningsskema samt vejledning til ansøgningsskema findes nedenfor.

Materiale

Udmøntning af satspuljeopslag: Sundhedspolitisk udspil - midler til sårbare gravide

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgningsskema

Opdateret 16 NOV 2018