xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2024

Kommuner og private leverandører på ældreområdet, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre, inviteres hermed til at ansøge puljen ”Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejsehold i 2024".

 

Baggrund for projektet

Der er blevet afsat midler til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i 2024. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og ’best practice’.

I regi af Videnscenter for værdig ældrepleje er der etableret et værdighedsrejsehold, der forestår praksisnære læringsforløb om værdighed i ældreplejen.

Formål

Det overordnede formål med puljen er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. Fokus er at styrke praksis og igangsætte positive forandringer i det daglige arbejde, herunder det faglige og relationelle arbejde med borgere og pårørende i forhold til værdighed, samt kultur og samarbejde i medarbejder- og ledelsesgruppen.

Udmøntning af puljen

Puljen blev offentliggjort d. 22. november 2023. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende modtaget 9 ansøgninger. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, som alle opfylder følgende kriterier i tilfredsstillende grad:

 • I hvilken grad ansøger kan motivere og beskrive forventninger til udbyttet af rejseholdsforløbet, og hvordan forløbet kan understøtte arbejdet med konkrete udfordringer for værdig ældrepleje.
 • I hvilken grad der er ledelsesmæssig forankring og støtte til forløbet.
 • I hvilken grad ansøger forventer at understøtte den fortsatte forankring og implementering efter forløbets afslutning.
 • I hvilken grad der er en balanceret fordeling mellem ønsket antal læringsgrupper og antal af medarbejdere på de deltagende enheder.

Følgende ansøgere har modtaget tilskud:

 • Friplejehjemmet Bedsted Thy
 • Faaborg-Midtfyns Kommune
 • Horsens Kommune
 • Kalundborg Kommune
 • Københavns Kommune
 • Nordfyns Kommune
 • Randers Kommune
 • Rødovre Kommune
 • Aarhus Kommune

 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

 

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes indtil den 15. december 2023 vedr. spørgsmål til puljen. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort på puljens hjemmeside efterfølgende.   
  
Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Louise Willads, e-mail: lwip@sst.dk, tlf.: 20 34 37 42

 

Se desuden

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2023

Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet i 2022

Praksisnært lærings­forløb om værdighed i ældre­plejen ved værdigheds­rejsehold - 2. opslag

Praksisnært lærings­forløb om værdighed i ældre­plejen ved værdigheds­rejsehold

Opdateret 25 JAN 2024